Bokslutskommuniké för Digital Vision AB, januari - december 2002

Bokslutskommuniké för Digital Vision AB januari - december 2002 * Nettoomsättningen uppgick till 49,1 (67,6) Mkr * Resultat före skatt uppgick till -29,9 (-61,5) Mkr * Påbörjad leverans till PBS * Rationaliserings- och besparings- programmet ger nu full effekt * En mängd nya produkter inom Media Mastering lanserade under året Stockholm den 14 februari 2003 Harry Vesanen Verkställande direktör Frågor besvaras av verkställande direktör Harry Vesanen, telefon: 08-546 182 00, e-post: harry.vesanen@digitalvision.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/14/20030214BIT00400/wkr0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/14/20030214BIT00400/wkr0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

Digital Vision har som affärsidé att erbjuda världsledande produkter till professionella kunder inom film/video, multimedia och distribution av digital-TV.

Dokument & länkar