Delårsrapport för Digital Vision AB, januari - juni 2004

Delårsrapport för Digital Vision AB, januari - juni 2004 · Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (38,7) Mkr · Resultat före skatt uppgick till -15,0 (0,4) Mkr · Resultat per aktie -1,87 (0,05) · Nyemission · Organisationsförändringar Frågor besvaras av verkställande direktör Bengt Broman, telefon: 08-546 182 00, e-post: bengt.broman@digitalvision.se Digital Vision har som affärsidé att erbjuda världsledande produkter till professionella kunder inom film/video, multimedia och distribution av digital-TV: - Media Mastering, digital slutbearbetning av bland annat spelfilm, reklam- och TV-produktioner samt anpassning till DVD - Media Networking, anpassning av bild och ljud till digitala sändningsnät Företaget grundades 1988. Digital Vision-koncernen består av ett svenskt moderbolag samt ett försäljningsbolag i USA. Verksamheten utgörs av utveckling, försäljning och support av system. Digital Vision är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/24/20040823BIT22380/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Digital Vision har som affärsidé att erbjuda världsledande produkter till professionella kunder inom film/video, multimedia och distribution av digital-TV.

Dokument & länkar