Digital Vision AB lägger ner sitt kanadensiska dotterbolag

Digital Vision AB lägger ner sitt kanadensiska dotterbolag Stockholm, 2001-12-17 - Digital Vision AB har beslutat att lägga ner sitt kanadensiska dotterbolag, DV Sales & Support Canada Inc. Denna åtgärd beräknas reultera i en besparing på ca 1 - 2 MSEK för Digital Vision AB och är en del av det åtgärdsprogram som tidigare omnämnts i delårsrapporten för september. Digital Vision AB fortsätter sitt samarbete med Applied Electronics Ltd. som sedan lång tid tillbaka är Digital Visions distributör i Kanada. Kommande rapporteringstillfällen: Bokslutskommuniké år 2001 15 februari 2002 Stockholm den 17 december 2001 Digital Vision AB (publ) Harry Vesanen Verkställande Direktör Digital Vision har som affärsidé att erbjuda världsledande produkter till professionella kunder inom film/video, multimedia och distribution av digital-TV inom tre affärsområden: · Media Mastering, digital slutbearbetning av bland annat spelfilm, reklam- och TV-produktioner samt anpassning till DVD · Media Networking, anpassning av bild och ljud till digitala sändningsnät · Digital Cinema, digitalisering av traditionell film för visning på bio Företaget grundades 1988. Digital Vision-koncernen består av ett svenskt moderbolag samt tre utländska försäljningsbolag i Storbritannien, USA och Kanada. Verksamheten utgörs av utveckling, tillverkning, försäljning och support av system. Tillverkningen sker dels genom kontraktstillverkare, dels i egen regi. Digital Vision är noterat på Stockholmsbörsens O-lista För ytterligare information vänligen kontakta: Harry Vesanen, Digital Vision AB (publ) telefon: 08-546 182 00, fax: 546 182 79 e-mail: harry.vesanen@digitalvision.se, hemsida: www.digitalvision.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT01240/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT01240/bit0001.pdf

Om oss

Digital Vision har som affärsidé att erbjuda världsledande produkter till professionella kunder inom film/video, multimedia och distribution av digital-TV.

Dokument & länkar