Digital Vision AB tillsätter ny VD och COO - intensifierar satsning inom försäljning

Stockholm, November 16, 2004 – I samband med VD-skifte väljer Digital Vision AB att intensifiera satsningen inom marknadsföring och försäljning. Därför har styrelsen idag utnämnt Lars Taflin till ny Verkställande direktör och Robert Ekström till ny COO (Chief Operating Officer). Vidare har Magnus Norman, styrelseledamot sedan 2001, tillträtt som styrelseordförande.

Lars Taflin var tidigare styrelseordförande och är via eget bolag huvudägare i Digital Vision. Robert Ekström anlitas från Streamson vars affärsidé är att fungera som affärsrådgivare och att tillhandahålla interimschefer till företag som befinner sig i en stark kommersialiseringsfas. Robert har en lång bakgrund som ledare inom teknologibranschen med erfarenhet från stora företag som Microsoft, Digital Equipment och AT&T samt från mindre företag som Sendit och Icomera. Han var senast VD för det av Investor och Ericsson samägda Popwire Technology AB, verksamt inom video- och audiokomprimering för media- och telekommarknaden. – Vi är mycket glada över att kunna knyta Robert till oss då han har stor erfarenhet av företagsutveckling samt marknadsföring och försäljning i högteknologiföretag som verkar i en snabbrörlig marknad, säger Lars Taflin. Roberts huvudsakliga uppgift blir att leda en intensifierad satsning inom marknadsföring och försäljning av våra produkter och samtidigt utveckla företaget som ett tillväxtföretag inom mediateknik och bildbehandling. De nya utnämningarna innebär både kontinuitet och tillgång till nya ideer så att de påbörjade satsningarna kan fortlöpa ännu kraftfullare. – Digital Vision är ett mycket spännande företag med ett utomordenligt gott rykte och varumärke internationellt säger Robert Ekström. Det kommer utgöra en utmärkt grund för den fortsatta expansionen och jag ser fram emot att tillsammans med våra partners expandera kundbasen rejält. Som tidigare meddelats kommer nuvarande VD Bengt Broman att lämna Digital Vision och tillträda som VD och koncernchef för Teracom. Han kommer att kvarstå som aktieägare och styrelseledamot i företaget. För ytterligare information vänligen kontakta: Lars Taflin, tele: 08-546 182 15, Bengt Broman, mobil: 070-570 10 30, fax: 08-546 182 09 Digital Vision AB (publ), org.nr. 556319-4041, Solna Strandväg 98, SE-171 54 SOLNA Hemsida: www.digitalvision.se

Om oss

Digital Vision har som affärsidé att erbjuda världsledande produkter till professionella kunder inom film/video, multimedia och distribution av digital-TV.

Dokument & länkar