Digital Visions produktion och sluttest utlagt på NOTE

Digital Visions produktion och sluttest utlagt på NOTE Stockholm, 2002-06-12 - I enlighet med tidigare styrelsebeslut om att lägga ut produktion och sluttest på underleverantör har Digital Vision tecknat avtal med NOTE AB. Tillverkningen kommer att ske vid företagets produktionsenheter i Torsby och Kista. Efter förhandlingar med ett flertal företag föll valet på NOTE, som sedan lång tid tillbaka fungerat som underleverantör åt Digital Vision. "Genom att lägga ut allt från inköp fram till sluttest och service minskar vi vår känslighet för volymvariationer och uppnår en större flexibilitet", säger Anders Bydén, Vice Verkställande Direktör på Digital Vision. "Vi är väl rustade för en snabb tillväxt och och lönsamhetsförbättring när marknaden vänder uppåt igen", fortsätter Anders Bydén. NOTE-koncernen är en av Sveriges ledande EMS-leverantörer och därtill den enda svenskägda globala elektroniktillverkaren. NOTE producerar elektronik till bl.a. telekom-, fordons- och läkemedelsindustrin. Digital Vision har som affärsidé att erbjuda världsledande produkter till professionella kunder inom film/video, multimedia och distribution av digital-TV inom tre affärsområden: · Media Mastering, digital slutbearbetning av bland annat spelfilm, reklam- och TV-produktioner samt anpassning till DVD · Media Networking, anpassning av bild och ljud till digitala sändningsnät · Digital Cinema, digitalisering av traditionell film för visning på bio Företaget grundades 1988. Digital Vision-koncernen består av ett svenskt moderbolag samt ett försäljningsbolag i USA. Verksamheten utgörs av utveckling, tillverkning, försäljning och support av system. Digital Vision är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information vänligen kontakta: Anders Bydén, Digital Vision AB (publ) telefon: 08-546 182 00, fax: 08- 546 182 09 e-mail: anders.byden@digitalvision.se, hemsida: www.digitalvision.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/12/20020612BIT00370/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/12/20020612BIT00370/wkr0002.pdf

Om oss

Digital Vision har som affärsidé att erbjuda världsledande produkter till professionella kunder inom film/video, multimedia och distribution av digital-TV.

Dokument & länkar