Vinst för Digital Vision AB första kvartalet 2003

Vinst för Digital Vision AB första kvartalet 2003 Stockholm, 2003-04-16 - Digital Vision kommer i kvartalsrapporten för januari-mars att visa ett positivt resultat. Resultatet före skatt beräknas till ca 1 Mkr, en förbättring med drygt 6 Mkr jämfört med samma period 2002. Faktureringen för perioden uppgick till 20,9 Mkr, en ökning med 3,3 Mkr jämfört med samma period föregående år. Inom affärsområdet Media Networking har Digital Visions nya avkodare, efter omfattande fälttester, erhållit acceptans från kund och leveranser sker nu fortlöpande. Detta i kombination med effekterna av de åtgärdsprogram som genomförts inom bolaget, är de huvudsakliga orsakerna till det positiva resultatet. Marknaden för Media Mastering produkter uppvisar dock ännu inga tydliga tecken på återhämtning. Digital Vision AB (publ) Harry Vesanen Verkställande Direktör Digital Vision har som affärsidé att erbjuda världsledande produkter till professionella kunder inom film/video, multimedia och distribution av digital-TV inom två affärsområden: · Media Mastering, digital slutbearbetning av bland annat spelfilm, reklam- och TV-produktioner samt anpassning till DVD · Media Networking, anpassning av bild och ljud till digitala sändningsnät Företaget grundades 1988. Digital Vision-koncernen består av ett svenskt moderbolag samt ett försäljningsbolag i USA. Verksamheten utgörs av utveckling, försäljning och support av system. Digital Vision är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information vänligen kontakta: Harry Vesanen, Digital Vision AB (publ) telefon: 08-546 182 00, fax: 08-546 182 09 E-post: harry.vesanen@digitalvision.se, Hemsida: www.digitalvision.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/16/20030415BIT01260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/16/20030415BIT01260/wkr0002.pdf

Om oss

Digital Vision har som affärsidé att erbjuda världsledande produkter till professionella kunder inom film/video, multimedia och distribution av digital-TV.

Dokument & länkar