Tre nominerade till Årets Bibliotek 2013

De nominerade till Årets Bibliotek 2013 är GIH-biblioteket, Mediateket på Pauli gymnasium samt Miini – Göteborgs stadsbibliotek. Bakom utmärkelsen Årets Bibliotek står DIK, akademikerfacket för kultur och kommunikation. Vinnaren kommer att presenteras vid Bok- och biblioteksmässan den 26 september. 

Modernt och inbjudande på GIH-biblioteket i Stockholm

Gymnastik- och idrottshögskolans bibliotek är ett funktionellt, modernt och inbjudande offentligt specialbibliotek med tydlig och synlig placering i centralbyggnaden. GIH-biblioteket är världens äldsta idrottsbibliotek med tvärvetenskapliga och unika historiska samlingar, samt en egen publikationsdatabas DiVa, vilken omfattar såväl forskning som studentuppsatser. Informationen om biblioteket och dess verksamhet är föredömligt aktuell och tillgänglig både i skrift och via hemsidan och Facebook. Högskolans och bibliotekets unika historia lyfts fram på ett intresseväckande sätt för såväl interna som externa besökare.

Användarvänligt hos Mediateket på Pauli gymnasium i Malmö

På Pauli gymnasium är Mediateket skolans informationscentrum. Skolan arbetar enligt mål- och handlingsplan för att stärka elever och lärares arbete med att nå de angivna utbildningsmålen. Genom ett klokt ledarskap kombineras olika pedagogiska resurser för elevens bästa. Mediatekets bibliotekarier delar på ett föredömligt sätt med sig av sin kunskap och kompetens genom transparens i sina arbetsprocesser och information på nätet. Mediateket är ett gott exempel på ett skolbibliotek med en användarvänlighet som alla elever borde ha tillgång till.

Temporär biblioteksverksamhet i Göteborg

Göteborgs stadsbibliotek har valt att under en om- och tillbyggnadsfas erbjuda biblioteks-service till olika målgrupper i andra typer av lokaler och sammanhang. De tillfälliga lösningarna är innovativa och inbjudande och vänder sig till olika målgrupper. Miini för barn med vuxna samt Global är placerade i två olika museer med olika samlingar. De är båda kreativa tillgängliga och befinner sig i öppna, lite oväntade miljöer. Miini är beläget i Röhsska museet och erbjuder olika skapande aktiviteter och läsglädje för barn, 0-5 år, i en stimulerande och anpassad miljö där bibliotek och museum berikar varandra. Det ger erfarenheter som kan vara till nytta i framtiden.

Om priset

Juryn bedömer verksamheten utifrån varje biblioteks förutsättningar och tittar särskilt på kriterier som användarvänlighet, organisation, stabilitet, kreativitet, utveckling, bestånd och förankring bland kunder/användare i samhället.

Priset är ett stipendium om 25 000 kronor.

Juryn 2013 består av:

• Karin Linder, DIK:s förbundsordförande och juryns ordförande

• Urban Björstadius, journalist och programledare

• Gunilla C Carlsson, kulturutskottets ordförande

• Margareta Lundberg Rodin, prefekt Bibliotekshögskolan Borås

• Gunilla Herdenberg, riksbibliotekarie

• Lena Sundberg, bibliotekarie Malmö

Kontaktinformation:

Ordförande i juryn för Årets Bibliotek 2013: Karin Linder, Förbundsordförande DIK, mobil: 0730 830801, e-post karin.linder@dik.se

Om DIK:

DIK är akademikerfacket för kultur och kommunikation. Vi är ca 22 000 medlemmar som finns på alla typer av arbetsplatser över hela landet. DIK är ett av de förbund som tillsammans bildar Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Självklart är vi partipolitisktobundna.

DIK, Box 760, 131 24 Nacka, Tel: 08-466 24 00, kansli@dik.se, www.dik.se

Taggar:

Om oss

DIK är ett fackförbund med 22 000 medlemmar. Vi är ett av de 23 förbund som tillsammans bildar Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Inom Saco och DIK utgör utbildning, kompetens och yrke grunden för medlemskap. Självklart är vi partipolitiskt obundna. www.dik.se