Växjö kommun är Årets bibliotek 2014

Hela kommunen i Växjö tog priset när Årets bibliotek delades ut under torsdagen. Det är unikt i prisets historia. Men så är det också en unik och föredömlig satsning på skolbibliotek i kommunen, som vunnit juryns hjärta. Priset delas ut under bokmässan i Göteborg varje år, av DIK – akademikerfacket för kultur och kommunikation.

Ur juryns motivering:

I Växjö kommun har fem skolbibliotek fått utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass. Det gör Växjö till en unik skolbibliotekskommun, och det motiverar också den unika händelsen att en hel kommun nominerats till Årets bibliotek.

Skolbibliotek som fungerar som nav i den digitala kunskapsskolan kräver engagerade bibliotekarier, lärare och skolledare. Dessutom krävs det en medveten satsning från kommunala politiker.

Ett föredöme
I en tid med sjunkande läskunnighet och ökade krav på digital kompetens är Växjös långsiktiga satsning på skolbibliotek ett föredöme för andra kommuner i landet.

- En hel kommun med vitt spridda förutsättningar, förstår att använda skolbibliotekarierna som en pedagogisk resurs. En liten insats med stor effekt, säger DIK:s ordförande Karin Linder, ordförande i juryn.

Det känns jättehäftigt såklart. Vi har en skollag i Sverige idag som säger att man ska ha tillgång till ett skolbibliotek men det står ingenting om bemanningen i skolbiblioteken där. Här har Växjö visat vad som händer när du satsar på kvalificerad personal i skolbiblioteken, säger Eric Haraldsson som är skolbibliotekariesamordnare i Växjö kommun.

- Det som är kul är att det blir ett lyft för hela skolbibliotekssverige att Växjös skolbibliotekssatsning har fått det här priset, säger skolbibliotekssamornare Rebecca Borg från Växjö. 

Totalt tre bibliotek nominerade
De nominerade till Årets bibliotek 2014 var förutom Växjö kommun, Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) och HelGebiblioteken.

Juryns kommentar
De nominerade var tre olika verksamheter med olika uppdrag, olika ekonomiska förutsättningar men som alla gör ett fantastiskt arbete utifrån sin vardag. Med priset Årets bibliotek 2014 vill juryn väcka uppmärksamhet, visa det goda exemplet och visa andra att det inte behöver vara så svårt.

MTM utmärker sig genom att de samarbetar mycket med andra myndigheter och framförallt med Sveriges skol- och folkbibliotek. De har också gått igenom en intressant process när det gäller ledning och styrning av verksamheten.

- När det gäller att bryta ny mark tycker juryn att både Helgebiblioteket och Växjö kommun har gjort detta på ett föredömligt sätt, säger Karin Linder.

De gör nytta tillsammans
Det som slutligen avgjorde till Växjös favör är att 19 skolbibliotekarier där gör så otroligt mycket nytta i samverkan med andra. Det är imponerande och väl värt att uppmärksammas.

Om priset
Varje år sedan 1986 utser DIK Årets bibliotek. Utmärkelsen delas ut på Bok- & bibliotek i september månad. Juryn bedömer verksamheterna utifrån varje biblioteks förutsättningar och tittar särskilt på kriterier som användarvänlighet, organisation, stabilitet, kreativitet, utveckling, bestånd och förankring bland kunder/användare i samhället. Priset är ett stipendium om 25 000 kronor.

Juryn 2014 har bestått av:

  • Karin Linder, DIK:s förbundsordförande och juryns ordförande
  • Urban Björstadius, journalist och programledare
  • Gunilla C Carlsson, kulturutskottets ordförande
  • Margareta Lundberg Rodin, fil lic Bibliotekshögskolan Borås
  • Gunilla Herdenberg, riksbibliotekarie
  • Lena Sundberg, bibliotekarie Malmö stadsbibliotek

Kontaktinformation:
Växjö kommun, skolbibliotekssamordnare: Eric Haraldsson, 0470-436 93, eric.haraldsson@vaxjo.se & Rebecca Borg, 0470-41685 , rebecca.borg@vaxjo.se

Ordförande i juryn för Årets Bibliotek 2014: Karin Linder, Förbundsordförande DIK, mobil: 0730 830801, e-post karin.linder@dik.se

DIK är akademikerfacket för kultur och kommunikation. Vi är ca 22 000 medlemmar som finns på alla typer av arbetsplatser över hela landet. DIK är ett av de förbund som tillsammans bildar Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Självklart är vi partipolitiskt obundna.

DIK, Box 760, 131 24 Nacka, Tel: 08-466 24 00, kansli@dik.se, www.dik.se

Taggar:

Om oss

DIK är ett fackförbund med 22 000 medlemmar. Vi är ett av de 23 förbund som tillsammans bildar Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Inom Saco och DIK utgör utbildning, kompetens och yrke grunden för medlemskap. Självklart är vi partipolitiskt obundna. www.dik.se

Media

Media

Citat

- Det som är kul är att det blir ett lyft för hela skolbibliotekssverige att Växjös skolbibliotekssatsning har fått det här priset.
Rebecca Borg, skolbibliotekssamordnare i Växjö kommun