Dimension bildar nytt bolag med fokus på tjänsteplattformar för mobilt Internet

Dimension bildar nytt bolag med fokus på tjänsteplattformar för mobilt Internet IT-integratören Dimension förstärker och koncentrerar sitt erbjudande mot telekomsektorn genom bildandet av ett nytt bolag med fokus på IT- infrastrukturlösningar för tredje generationens mobilnät. Det nya bolaget får namnet Dimension Telecom Solutions och ingår i Dimensionkoncernen som ett helägt dotterbolag. Där samlas resurser och kundprojekt från olika delar av koncernen och verksamheten kommer initialt att ha ett tiotal medarbetare. VD blir Göran Warpefelt som tidigare haft ledande positioner inom bl a Ericsson. Enligt Dimensions bedömning står telekomsektorn inför två avgörande marknadsförändringar; dels klivet mot mobilt Internet och 3G, dels den konsolidering som sker på nätsidan. Detta gör att konkurrensen allt mer kommer att handla om innehåll och tjänster i näten. Dessa förändringar, bedömer Dimension, skapar stora marknadsmöjligheter. Efterfrågan på tjänster inom drift och övervakning kommer att öka betydligt, likaså operatörernas behov av expertkompetens för att säkra tillgänglighet i näten och snabbhet i lanseringar av nya tjänster. - Infrastrukturlösningar för telekomsektorn har alltid utgjort en högprioriterad del av Dimensions verksamhet. När vi nu samlar vår expertkompetens och erfarenhet i ett eget bolag kan vi vässa vårt erbjudande mot telekombolagen och ta en ännu starkare position som leverantör av tjänsteplattformar för mobilt Internet. I Dimension Telecom Solutions får vi också möjlighet att vidga verksamheten till att även erbjuda tjänster inom integration mot billing, CRM-system och övervakning, säger Sven Uthorn VD, Dimension. VD för Dimension Telecom Solutions blir Göran Warpefelt. Göran har lång erfarenhet från IT-branschen och har bland annat varit verksam i ledande positioner i bolag inom Ericssonkoncernen. Under perioden 1997-1999 ingick Göran i ledningsgruppen i Ericsson Mobile Communications, och dessförinnan var han ansvarig för IS/IT-verksamheten inom Ericsson Radio Systems. De senaste åren har Göran bedrivit egen konsultverksamhet med fokus på organisationsutveckling. Övrig företagsledning kommer från Dimensionkoncernen. Telekombolagen kommer även fortsättningsvis att vara prioriterade kunder för moderbolaget Dimension men då när det gäller infrastrukturlösningar inom den företagsinterna IT-miljön. För ytterligare information kontakta: Sven Uthorn, VD Dimension AB, tel 08-5058 3000, direkt 08-5058 3003, e-post sven.uthorn@dimension.se Göran Warpefelt, VD Dimension Telecom Solutions AB, tel 070-563 33 41, e- post goran@bt.pp.se Om Dimension Dimension är en IT-integratör som designar och implementerar infrastruktur för hantering av affärskritisk information. Exempel på lösningar är avancerade server- och datalagringslösningar för e-handels- och Internetbanksystem, Internet/intranät och affärssystem. Kunderna finns främst inom telekom, bank & finans, media och industri. Next Nordic är ett helägt dotterbolag inom koncernen som arbetar med försäljning av Sun-system och relaterade produkter till återförsäljare. Under år 2000 omsatte Dimension 1 475 Mkr med ett resultat efter finansnetto på 138 Mkr. Koncernen har 335 medarbetare och är verksam i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Lettland och Litauen. Huvudkontoret ligger i Bromma, Stockholm. Dimensionaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Tidpunkter för ekonomisk information Bokslutskommuniké för 2001 publiceras 19 februari 2002 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT00830/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT00830/bit0001.pdf

Dokument & länkar