Dimension delårsrapport januari - september 2000

Report this content

Dimension delårsrapport januari-september 2000: Fortsatt stark omsättnings- och resultattillväxt Årets första nio månader för Dimensionkoncernen kännetecknas av en fortsatt stark tillväxt med bibehållet gott resultat. Omsättningen uppgick till 960,9 Mkr (493,9), en ökning med 95 procent jämfört med samma period 1999. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 77,8 Mkr (47,7), en ökning med 63 procent. "Jag är mycket nöjd med Dimensions starka utveckling. Det är resultatet av en målmedveten fokusering på vår kärnverksamhet, lösningar för IT- infrastruktur, och en marknad i fortsatt stark utveckling, driven främst av den den Telekom- och Internetrelaterade ekonomin. Att det går bra för Dimension visar sig bland annat i att vi växer snabbare än marknaden", säger Sven Uthorn, VD Dimension. Under perioden har ett flertal viktiga affärer genomförts, med bland andra Skanska, Ericsson Radio Systems och Steelscreen. Dimension och CompServis har slutit avtal om att bilda ett gemensamt bolag i Litauen. Satsningen på lösningar för SAN (Storage Area Networks) har fortsatt. Dimensions dotterbolag Next Nordic, som startades i oktober 1999, har fortsatt sin positiva utveckling och starkt bidragit till koncernens resultat. Dimension kom på tredje plats på Maratonlistan 2000,som är en ranking över de svenska tillväxtföretag som vuxit snabbast under den senaste tioårsperioden. Delårsrapporten i sin helhet finns på www.bit.se samt på www.dimension.se För ytterligare information kontakta: Sven Uthorn, VD Dimension Tel 08-445 24 32 Mobil 070-931 00 03 e-post sven.uthorn@dimension.se Om Dimension Dimension är ett svenskt IT-företag som designar, utvecklar och implementerar de affärskritiska system som utgör grunden i kundernas IT- infrastruktur. Som integratör tillhandahåller Dimension lösningar som säkerställer att kunden kan möta den digitala ekonomins krav på snabbhet, tillgänglighet, säkerhet och skalbarhet. Exempel på lösningar är avancerade server- och datalagringslösningar för e-handelssystem, e- banking, Internet/intranät och affärssystem. Kunderna finns främst inom telekom, Internet, media, bank & finans, industri och offentlig förvaltning. 1999 omsatte Dimension 770 Mkr och hade ett resultat efter finansnetto på 76 Mkr. Företaget har drygt 190 anställda på sex kontor i Sverige och ett i Norge, huvudkontoret finns i Stockholm. Dimension ingår i Bure Equity. Förberedelser pågår för en notering av Dimensions aktie på OM Stockholmsbörsen under fjärde kvartalet 2000. Tidpunkter för ekonomisk information Bokslutskommuniké 2000 publiceras 21 februari 2001 Delårsrapport januari-mars 2001 publiceras 23 april 2001 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00610/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00610/bit0002.pdf

Dokument & länkar