Dimension delårsrapport januari#oktober 2000: Fortsatt stark omsättnings- och resultattillväxt

Dimension delårsrapport januari-oktober 2000: Fortsatt stark omsättnings- och resultattillväxt Med anledning av Dimensions planerade börsintroduktion på OM Stockholmsbörsens O-lista och därmed erbjudande att teckna aktier i bolaget, avger styrelsen 10-månadersrapport för perioden jan-okt 2000. Perioden kännetecknades av: - Fortsatt stark tillväxt med bibehållen god lönsamhet - Omsättningen ökade med 91 procent jämfört med motsvarande period föregående år - Omsättningen uppgick till 1 113 Mkr (582) - Resultatet efter finansiella poster mer än fördubblades till 108 Mkr (52) - Rörelsemarginalen för perioden uppgick till 9,8 procent (8,9) Delårsrapporten finns på www.bit.se samt på www.dimension.se För ytterligare information kontakta: Sven Uthorn, VD Dimension Tel 08-445 24 32 Mobil 070-931 00 03 e-post: sven.uthorn@dimension.se Om Dimension Dimension är ett svenskt IT-företag som designar och implementerar de affärskritiska system som utgör grunden i kundernas IT-infrastruktur. Som integratör tillhandahåller Dimension lösningar som säkerställer att kunden kan möta den digitala ekonomins krav på snabbhet, tillgänglighet, säkerhet och skalbarhet. Exempel på lösningar är avancerade server- och datalagringslösningar för e-handelssystem, e-banking, Internet/intranät och affärssystem. Kunderna finns främst inom telekom, Internet, media, bank & finans, industri och offentlig förvaltning. 1999 omsatte Dimension 770 Mkr och hade ett resultat efter finansnetto på 76 Mkr. Företaget har 220 anställda på sex kontor i Sverige och ett i Norge. Dimension ingår i Bure Equity. Tidpunkter för ekonomisk information Bokslutskommuniké 2000 publiceras 21 februari 2001 Delårsrapport januari-mars 2001 publiceras 23 april 2001 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/25/20010125BIT00340/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2001/01/25/20010125BIT00340/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar