Dimension förstärker sitt nya affärsområde - Professional Services

Dimension förstärker sitt nya affärsområde - Professional Services Dimensions nyskapade affärsområde Professional Services intensifierar sina satsningar på den tjänstebaserade verksamheten. Till området knyts en nyligen rekryterad konsultgrupp. Konsultgruppen på sex personer har erfarenhet och kunskap från arbete med projektledning, IT-strategier och säkerhetslösningar samt konceptutveckling för effektivisering av företags tekniska infrastruktur. Professional Services inriktar sig på tjänster och lösningar inom områden som projektledning, säkerhet, IT-strategier, bundling, SAN, kluster och drift. Affärsområdet verkar utifrån en stabil affärsverksamhet och en befintlig teknisk organisation som sammantaget ger företaget närmare hundra tekniska konsulter. "Våra kunder har ett växande behov av tekniska tjänster och därför utökar vi nu vårt tjänsteutbud. Vi är självklart glada över den förstärkning som tillskottet av konsultgruppen innebär. Vi står väl rustade med hög teknisk specialistkompetens", säger Mats Eklund, affärsområdeschef på Dimension. Genom denna satsning ökar Dimensions möjlighet att fungera som en helhetspartner, dvs att vara med från tidig analys och upphandling, genom hela processen, fram till ett implementerat system där man kan tillhandahålla drift- och förvaltningstjänster. För ytterligare information kontakta: Mats Eklund, affärsområdeschef, Dimension Tel 08-445 24 00 E-post: mats.eklund@dimension.se Om Dimension Dimension är ett svenskt IT-företag som designar, utvecklar och implementerar de affärskritiska system som utgör grunden i kundernas IT- infrastruktur. Som integratör tillhandahåller Dimension lösningar som säkerställer att kunden kan möta den digitala ekonomins krav på snabbhet, tillgänglighet, säkerhet och skalbarhet. Exempel på lösningar är avancerade server- och datalagringslösningar för e-handelssystem, e- banking, Internet/intranät och affärssystem. Kunderna finns främst inom telekom, Internet, media, bank & finans, industri och offentlig förvaltning. 1999 omsatte Dimension 770 Mkr och hade ett resultat efter finansnetto på 76 Mkr. Företaget har omkring 190 anställda på sex kontor i Sverige och ett i Norge, huvudkontoret finns i Stockholm. Dimension ingår i Bure Equitys IT-investeringar. Förberedelser pågår för en notering av Dimensions aktie på OM Stockholmsbörsen under fjärde kvartalet 2000. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00610/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00610/bit0002.pdf

Dokument & länkar