Dimension förvärvar bolag inom IT-säkerhet

Dimension förvärvar bolag inom IT-säkerhet IT-integratören Dimension förstärker sin position inom IT-säkerhet genom att förvärva det svenska bolaget Netstone AB. Det förvärvade bolaget omsatte under 2000 cirka 5 Mkr. I förvärvet ingår partneravtal, ett antal kundkontrakt och personal. Netstone som grundades 1995 är verksamt inom IT-säkerhet och har ett antal större kunder inom främst bank och finans samt telekomsektorn. Bolaget arbetar med ledande produkter för PKI, behörighets- och identifieringslösningar från Entrust Inc. Med förvärvet av Netstone stärker Dimension sin kompetens inom det prioriterade affärsområdet IT- säkerhet. Med förvärvet följer återförsäljaravtal, ett antal kundkontrakt och personal, vilket bidrar till att ytterligare bredda Dimensions kundbas och utbud av säkerhetslösningar. Förvärvet innebär en Goodwill på cirka 1,5 Mkr. - Netstone har hög kompetens inom IT-säkerhet, starka kundrelationer och ett starkt produktutbud. Förvärvet utgör ett komplement i vår satsning inom säkerhet och förstärker vår position som säkerhetsleverantör på den nordiska och baltiska marknaden. Vi ser att efterfrågan på denna typ av tjänster ökar hela tiden och att IT-säkerhet är ett prioriterat område hos de flesta av våra kunder, säger Sven Uthorn, VD, Dimension. Inom säkerhetsområdet har Dimension genomfört ett stort antal installationer som omfattar säkerhetsanalyser, brandväggar, VPN, intrångsdetektering och PKI-lösningar. För ytterligare information kontakta: Sven Uthorn, VD Dimension AB Tel 08-5058 3000, direkt 08-5058 3003, e-post sven.uthorn@dimension.se Om Dimension Dimension är en IT-integratör som designar och implementerar infrastruktur för hantering av affärskritisk information. Exempel på lösningar är avancerade server- och datalagringslösningar för e-handels- och Internetbanksystem, Internet/intranät och affärssystem. Kunderna finns främst inom telekom, bank & finans, media och industri. Next Nordic är ett helägt dotterbolag inom koncernen som arbetar med försäljning av Sun-system och relaterade produkter till återförsäljare. Under år 2000 omsatte Dimension 1 475 Mkr med ett resultat efter finansnetto på 138 Mkr. Koncernen har 295 medarbetare och är verksam i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Lettland och Litauen. Huvudkontoret ligger i Bromma, Stockholm. Dimensionaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Tidpunkter för ekonomisk information Bokslutskommuniké för 2001 publiceras 19 februari 2002 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/06/20011106BIT00070/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/06/20011106BIT00070/bit0002.pdf

Dokument & länkar