Dimension förvärvar specialist på katalogtjänster

Dimension förvärvar specialist på katalogtjänster Dimension förvärvar NetAssist International AB, ett konsultföretag med inriktning på katalogtjänster. Genom förvärvet förstärker Dimension sitt tjänsteerbjudande samtidigt som kund- och kompentensbasen kompletteras. NetAssist omsatte under 2000 cirka 80 Mkr och har 40 medarbetare. Köpesumman uppgår till cirka 14 Mkr. Inom området nätverk och datakommunikation ligger NetAssists fokus på katalogtjänsten, det vill säga den tjänst i ett nätverk som organiserar, fördelar och administrerar tillgängliga resurser. Det kan exempelvis handla om att hantera medarbetares access till olika delar av datamängderna på nätverket. NetAssist arbetar huvudsakligen med Novell NDS och Microsoft ActiveDirectory (AD), marknadens två ledande katalogtjänster. NetAssist har en stark ställning inom kundsegmentet offentlig sektor och arbetar med en lång rad kommuner och myndigheter. Bolaget grundades 1996 och ägs till 100 procent av grundarna, som nu via sitt bolag säljer verksamheten till Dimension. Grundarna, Jim Carlsson, Peter Laurén och Tom Lill samt VD Thomas Kilander kommer att kvarstå i verksamheten och leda Dimensions satsning inom området katalogtjänster. - NetAssist är verksamma inom ett mycket intressant område med stigande efterfrågan. När allt fler företag strävar efter att effektivisera sina IT-miljöer för att på sätt spara pengar är katalogtjänstens utformning en nyckelfaktor. Inriktningen på katalogtjänster passar också väl in i Dimensions satsning på IT-säkerhet. Genom förvärvet får Dimension tillgång till kompetens på ett viktigt område, där vi tidigare haft en relativt begränsad verksamhet. På så sätt vässar vi nu vårt erbjudande ytterligare inom infrastrukturområdet, säger Sven Uthorn, VD, Dimension. NetAssist kommer att konsolideras i Dimensionkoncernen från och med 1 december 2001. Den goodwill som uppstår genom förvärvet beräknas till cirka 12 Mkr. Förvärvet kommer att tillföra positiva effekter på Dimensions resultat från förvärvsdagen. För ytterligare information kontakta: Sven Uthorn, VD Dimension AB, tel: 08-5058 3000, 08-5058 3003, e-post: sven.uthorn@dimension.se Thomas Kilander, VD NetAssist International AB, tel: 0708-65 30 16, e- post: thomas.kilander@netassist.se Om Dimension Dimension är en IT-integratör som designar och implementerar infrastruktur för hantering av affärskritisk information. Exempel på lösningar är avancerade server- och datalagringslösningar för e-handels- och Internetbanksystem, Internet/intranät och affärssystem. Kunderna finns främst inom telekom, bank & finans, media och industri. Next Nordic är ett helägt dotterbolag inom koncernen som arbetar med försäljning av Sun-system och relaterade produkter till återförsäljare. Under år 2000 omsatte Dimension 1 475 Mkr med ett resultat efter finansnetto på 138 Mkr. Koncernen har 295 medarbetare och är verksam i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Lettland och Litauen. Huvudkontoret ligger i Bromma, Stockholm. Dimensionaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Tidpunkter för ekonomisk information Bokslutskommuniké för 2001 publiceras 19 februari 2002 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/07/20011207BIT00010/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/07/20011207BIT00010/bit0001.pdf

Dokument & länkar