Dimension säljer Next Nordic till DNS

Dimension säljer Next Nordic till DNS IT-integratören Dimension har träffat avtal om försäljning av huvuddelen av verksamheten i det helägda dotterbolaget Next Nordic till DNS, en av Europas ledande värde-adderande distributörer av komplexa IT-lösningar. Försäljningen är ett led i Dimensions renodling med ökat fokus på integrationsverksamheten. Avyttringen beräknas få en positiv likviditetseffekt om ca 50 MSEK. Next Nordic AB är som värdeadderande distributör specialiserat på att förse IT-återförsäljare och integratörer med hårdvara, mjukvara, tillbehör, tjänster och utbildning. Företaget har 35 anställda, med huvudkontor i Stockholm och dotterbolag i Köpenhamn och Helsingfors. DNS förvärvar huvuddelen av verksamheten i Next Nordic i Sverige och Danmark med effekt från den 14 februari 2003. - Försäljningen av verksamheten i Next Nordic är i linje med den pågående förflyttningen av Dimensionkoncernens verksamhet från den kapitalintensiva till den kunskapsintensiva affären med ett högre tjänsteinnehåll. Med den strategi vi arbetar efter får Next Nordic en bättre framtid inom DNS. Försäljningen stärker Dimensions likviditet väsentligt, vilket ökar våra möjligheter att ytterligare snabba på förändringsprocessen samtidigt som risknivån i koncernen minskas, säger Björn Boldt-Christmas, VD för Dimension. Finansiella effekter Försäljningen av verksamheten i Next Nordic bedöms ha en marginell resultateffekt och beräknas medföra en likviditetsförstärkning om ca 50 MSEK för Dimension under första halvåret. För ytterligare information kontakta: Björn Boldt-Christmas, VD Dimension AB, tel 0705 88 76 85 Om Dimension Dimension är integratör av affärskritisk IT-infrastruktur. Bolagets kärnverksamhet omfattar design, integration och driftsättning av avancerade server-, datalagrings- och säkerhetslösningar. En viktig del av kunderbjudandet är även tjänster som analys, projektledning, support, drift och underhåll. Dimensions erbjudande grundar sig på en marknadsledande kompetens och erfarenhet av IT-infrastruktur samt långsiktiga samarbeten med ledande systemleverantörer. Kunderna finns främst inom telekom, bank & finans, media, industri och stat & kommun. Koncernen är verksam i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Lettland och Litauen. Huvudkontoret ligger i Bromma, Stockholm. Dimensionaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/05/20030205BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/05/20030205BIT00120/wkr0002.pdf

Dokument & länkar