Dimension Telecom skriver ramavtal med Hi3G

Dimension Telecom skriver ramavtal med Hi3G IT-integratören Dimensions dotterbolag Dimension Telecom har tecknat ett ramavtal med 3G-operatören Hi3G avseende IT-infrastruktur och konsulttjänster kring uppbyggnaden av bolagets 3G-nät. Dimension Telecom fick tidigare i år i uppdrag av Hi3G att implementera en ny teknisk plattform för bolagets 3G-nät. Detta samarbete föll väl ut och följs nu upp med ett ramavtal för den fortsatta nätutbyggnaden. Avtalets fokus ligger på uppbyggnaden av den infrastruktur som möjliggör administration och distribution av tjänsteutbudet i 3G-nätet. Hi3G är en renodlad 3G-operatör med licenser i Sverige och Danmark. Genom att erbjuda sina kunder innovativa mobila multimediatjänster satsar man på att bli ledande på den skandinaviska 3G-marknaden. - Konkurrensen inom telekomsektorn handlar allt mer om innehåll och tjänster i näten. Det gör att marknaden för IT-infrastruktur för distribution av mobila tjänster har stor potential de närmaste åren. Att vi fått förtroendet att arbeta tillsammans med ett renodlat 3G-bolag som Hi3G visar tydligt att vår kompetens hamnar i fokus när operatörerna investerar i de nya näten, säger Sven Uthorn VD, Dimension. Avtalet inkluderar IT-infrastruktur för tjänsteplattformar och IT- tjänster som integration, projektledning och implementering. För ytterligare information kontakta: Sven Uthorn, VD Dimension AB, tel 08-5058 3000, direkt 08-5058 3003, e- post sven.uthorn@dimension.se Om Dimension Dimension är integratör av affärskritisk IT-infrastruktur. Bolagets kärnverksamhet omfattar design, integration och driftsättning av avancerade server-, datalagrings- och säkerhetslösningar. En viktig del av kunderbjudandet är även tjänster som analys, projektledning, support, drift och underhåll. Dimensions erbjudande grundar sig på en marknadsledande kompetens och erfarenhet av IT-infrastruktur samt långsiktiga samarbeten med ledande systemleverantörer. Kunderna finns främst inom telekom, bank & finans, media, industri och stat & kommun. Koncernen har 316 medarbetare och är verksam i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Lettland och Litauen. Huvudkontoret ligger i Bromma, Stockholm. Dimensionaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Tidpunkter för ekonomisk information Delårsrapport januari-september 2002 publiceras 25 oktober 2002 Bokslutskommuniké för 2002 publiceras 19 februari 2003 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/30/20020930BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/30/20020930BIT00180/wkr0002.pdf

Dokument & länkar