Dimensions börsintroduktion kraftigt övertecknad

Dimensions börsintroduktion kraftigt övertecknad · Erbjudandet tecknades drygt 11 gånger · Försäljningspriset har fastställts till 61 kronor per aktie (prisintervall 47-61 kr) · Totalt omfattar erbjudandet 782 mkr · Värdet på bolaget blir 1 760 mkr efter nyemission · Första noteringsdag på OM Stockholmsbörsens O-lista beräknas bli den 20 februari Erbjudande och notering Institutionella investerare och allmänheten har inbjudits att förvärva aktier i Dimension. Ägarspridningen har skett dels genom en nyemission, dels genom en utförsäljning från nuvarande huvudägare Bure Equity AB samt grundarna Leif Svensson och Per Westerlund. Erbjudandet omfattade 12 812 700 aktier (inklusive övertilldelningsoption) motsvarande ca 782 mkr, varav nyemissionen omfattade 3 500 000 aktier (ca 214 mkr). Bures försäljning av befintliga aktier uppgår till ca 455 mkr (givet att övertilldelningsoptionen utnyttjas). Exklusive övertilldelningsoption tecknades erbjudandet drygt 11 gånger. Dimension får cirka 8 700 nya aktieägare första noteringsdagen. Under förutsättning att övertilldelningsoptionen utnyttjas kommer erbjudandet att motsvara 44,4 procent av kapital och röster i Dimension. Erbjudandet har genomförts av Handelsbanken Investment Banking (bookrunner) och Carnegie. Första noteringsdag på OM Stockholmsbörsens O- lista beräknas bli den 20 februari 2001. Kortnamn blir "DMSN". Besked om tilldelning utsänds den 14 februari 2001. Betalning skall ske senast den 19 februari 2001. "Vi har uppnått en stor ägarspridning genom att många privatpersoner och institutionella investerare valt att gå in som ägare i Dimension. Det stora intresset för Dimension är särskilt glädjande mot bakgrund av det klimat som vi sett på aktiemarknaden under det senaste halvåret" säger Björn Boldt-Christmas, styrelseordförande i Dimension. Genom noteringen får Dimension tillgång till kapitalmarknaden, vilket underlättar finansieringen av den fortsatta utvecklingen. Bolaget befinner sig i en kraftig tillväxtfas och eftersträvar en god finansiell handlingsberedskap för organisk tillväxt samt för att kunna genomföra kompletterande förvärv, både i Sverige och internationellt. Noteringen medför ökad kännedom om Dimension, vilket förstärker bolagets varumärke samt underlättar rekrytering av kompetenta medarbetare. Bokslutskommuniké 2000 Bokslutskommunikén för år 2000 offentliggörs onsdagen den 21 februari 2001. Bromma den 13 februari 2001 Styrelsen i Dimension AB För ytterligare information kontakta: Sven Uthorn, VD Dimension AB Tel 08-445 24 32 Mobil 070-931 00 03 e-post: sven.uthorn@dimension.se Om Dimension Dimension är ett svenskt IT-företag som designar och implementerar de affärskritiska system som utgör grunden i kundernas IT- infrastruktur. Som integratör tillhandahåller Dimension lösningar som säkerställer att kunden kan möta den digitala ekonomins krav på snabbhet, tillgänglighet, säkerhet och skalbarhet. Exempel på lösningar är avancerade server- och datalagringslösningar för e-handelssystem, e- banking, Internet/intranät och affärssystem. Kunderna finns främst inom telekom, Internet, media, bank & finans, industri och offentlig förvaltning. 1999 omsatte Dimension 770 Mkr och hade ett resultat efter finansnetto på 76 Mkr. Företaget har 220 anställda på sju kontor i Sverige och ett i Norge. Dimension ingår i Bure Equity. Dimension beräknas att noteras på OM Stockholmsbörsens O-lista den 20 februari 2001. Tidpunkter för ekonomisk information Bokslutskommuniké 2000 publiceras 21 februari 2001 Delårsrapport januari-mars 2001 publiceras 23 april 2001 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT00190/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT00190/bit0002.pdf

Dokument & länkar