Förstärkning av samarbetet mellan Dimension och Ericsson

Förstärkning av samarbetet mellan Dimension och Ericsson IT-integratören Dimension får fortsatt förtroende som leverantör till Ericsson Software Technology AB genom tecknandet av förnyat funktionsavtal. Avtalet innebär att Dimension blir förstavalsleverantör och får samtliga förfrågningar från Ericsson Software Technology gällande system kring Sun Microsystems och Veritas produkter. I samband med detta tecknas även ett supportavtal till ett värde av 2,7 Mkr på årsbasis. Ericsson Software Technology i Karlskrona utvecklar produkter för tredje generationens mobiltelefoni som t ex positioneringssystem och betalningssystem. Ericsson Software Technology och Dimension har ett flerårigt samarbete där Dimension bl a har levererat, installerat och varit med och utvecklat tjänsteplattformar för de 3G-nät som Ericsson bygger världen över, och de nu ingångna avtalen förstärker denna relation ytterligare. - Det är en framgång för Dimensionkoncernen att vi på detta sätt säkrar framtida intäkter. Avtalet stärker kontinuiteten i vårt samarbete med Ericsson och gör vår redan nära kundrelation än mer långsiktig. Det är en utmaning för oss att vara med i utvecklingen av tjänster för och utbyggnaden av både dagens och morgondagens mobila telenät, säger Sven Uthorn, koncernchef Dimension AB. För ytterligare information kontakta: Sven Uthorn, VD och koncernchef Dimension AB, tel 08-5058 3000, direkt 08-5058 3003, e-post sven.uthorn@dimension.se Om Dimension Dimension är en IT-integratör som designar och implementerar infrastruktur för hantering av affärskritisk information. Exempel på lösningar är avancerade server- och datalagringslösningar för e-handels- och Internetbanksystem, Internet/intranät och affärssystem. Kunderna finns främst inom telekom, bank & finans, media och industri. Next Nordic är ett helägt dotterbolag inom koncernen som arbetar med försäljning av Sun-system och relaterade produkter till återförsäljare. Under år 2000 omsatte Dimension 1 475 Mkr med ett resultat efter finansnetto på 138 Mkr. Koncernen har 335 medarbetare och är verksam i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Lettland och Litauen. Huvudkontoret ligger i Bromma, Stockholm. Dimensionaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Tidpunkter för ekonomisk information Bokslutskommuniké för 2001 publiceras 19 februari 2002 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT00330/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT00330/bit0002.pdf

Dokument & länkar