Hög säkerhetsnivå på svenska företag efterlevs inte

Report this content

Hög säkerhetsnivå på svenska företag efterlevs inte Ny undersökning från IT-integratören Dimension visar: - Säkerhetsrutiner efterlevs inte - Anställdas slarv upplevs som en av de största säkerhetsriskerna - Hälften av företagen har blivit utsatta för riktade IT-angrepp under det senaste året Svenska storföretag har en stark medvetenhet om IT-säkerhet. Trots det efterlevs inte de existerande säkerhetsrutinerna. Det visar en undersökning som Dimension gjort bland 60 IT-chefer på svenska storföretag. 6 av 10 ledningsgrupper är engagerade i IT-säkerhetsfrågor och 60 procent av företagen har gjort en riskanalys. Samtidigt har 9 av 10 företag en IT-säkerhetspolicy. Trots detta så efterlevs policyn bara i vart femte fall. Samtidigt anser 4 av 10 IT-chefer att de största hoten kommer internt från personalen på grund av okunskap eller ignorans. - Trots år av starkt fokus på IT-säkerhet är det få som idag håller linan ut och arbetar kontinuerligt för att bibehålla sina uppbyggda säkerhetsrutiner. Ett resultat av detta är att de anställda slarvar vilket upplevs av IT-cheferna som en av de största säkerhetsriskerna. Genom att kontinuerligt arbeta med de interna säkerhetsrutinerna samt försöka minska komplexiteten i IT-säkerhetslösningar för både användare och administratörer kan därför de största riskerna minimeras, säger Fredrik Åhgren, säkerhetsexpert på Dimension. Samtidigt som företagens säkerhetspolicys inte efterlevs uppger fler än hälften av IT-cheferna att de vet att deras företag blivit angripna under det senaste året. Men bara 8 procent uppger att angreppen orsakat problem för företaget. Dessutom uppger 7 av 10 att de har möjlighet att spåra var och hur ett angrepp skett. När det gäller autentisering av användare utnyttjar 4 av 5 företag bara användarnamn och lösenord medan var femte använder dosor för engångslösenord. Inte någon av IT-cheferna uppgav att de använde Smart cards eller biometrilösningar, men 40 procent har funderat på någon av dessa tekniker. Lika många hade överhuvudtaget inte funderat över några nya tekniker för autentisering. För att ta del av hela undersökningen kontakta: Vicky Stiller på Dimension, Tel: 08-505 830 91, e-post: vicky.stiller@dimension.se För ytterligare information kontakta: Magnus Hansen, marknadschef, Dimension, Tel 08-505 831 25, e-post: magnus.hansen@dimension.se Fredrik Åhgren, säkerhetsexpert, Dimension, Tel 0708-65 30 28, e-post: fredrik.ahgren@dimension.se Om Dimension Dimension är integratör av affärskritisk IT-infrastruktur. Bolagets kärnverksamhet omfattar design, integration och driftsättning av avancerade server-, datalagrings- och säkerhetslösningar. En viktig del av kunderbjudandet är även tjänster som analys, projektledning, support, drift och underhåll. Dimensions erbjudande grundar sig på en marknadsledande kompetens och erfarenhet av IT-infrastruktur samt långsiktiga samarbeten med ledande systemleverantörer. Kunderna finns främst inom telekom, bank & finans, media, industri och stat & kommun. Koncernen har drygt 400 medarbetare och är verksam i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Lettland och Litauen. Huvudkontoret ligger i Bromma, Stockholm. Dimensionaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/10/20021010BIT00230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/10/20021010BIT00230/wkr0002.pdf

Dokument & länkar