Integration hetast när IT-konjunkturen vänder

Integration hetast när IT-konjunkturen vänder - IT-investeringar skjuts på framtiden visar ny undersökning från Dimension Bara var tredje svensk IT-avdelning räknar med att kunna lägga mer pengar på IT under 2003. Var fjärde tror på samma nivå som i fjol och lika många på en minskning. Det framkommer i ny undersökning som IT- integratören Dimension gjort bland 80 IT-chefer och driftsansvariga på svenska storföretag. Att man är fortsatt återhållsam visas också av att företagen fortsätter att minska på antal IT-leverantörer. Närmare två tredjedelar hävdar att det kommer att fortsätta minskningen under året. En trend som håller i sig från förra året. - Resultatet överensstämmer med de signaler vi får från våra kunder och samarbetspartner. Dessutom finns ett flertal andra undersökningar, till exempel IT-barometern som pekar på samma slutsatser. Det gör att det ställs högre krav på oss som blir kvar, säger Magnus Hansen, marknadsdirektör på IT-integratören Dimension. Det är integration som står överst på IT-chefernas önskelista om budgeten växer. 35 procent av de tillfrågade vill satsa mer på integration av applikationer. Nummer två på önskelistan är förbättringar av lagringsmiljön. Det har 31 procent svarat. Var fjärde vill satsa på förbättrad IT-säkerhet. - Applikationsintegration är ett prioriterat område för många företag under det kommande året. Insikten om hur stora investeringar som tidigare gjorts i IT-systemen pressar företagen att få ut maximalt av befintliga system. Detta gör att man, istället för att kasta ut det gamla och investera i nytt. Man satsar resurserna på de applikationer man redan har, menar Magnus Hansen. Strama budgetar gör att företagen intar en hårdare attityd mot de anställdas privata användning av företagens IT-resurser. Över tre fjärdedelar av de tillfrågade har redan, eller kan tänka sig att inför någon slags begränsning för exempelvis nerladdning och lagring av stora filer eller privat e-postande. - I kontakten med våra kunder får vi veta att det "privata" lagrandet av filer på arbetsplatsen skapar enorma mängder data som företagen måsta hantera. Detta håller på att bli en skenande kostnad då det krävs investeringar i såväl lagringsutrymme, som större och komplexare lösningar för backup. De arbetsmoraliska aspekterna som ofta lyfts fram i media tenderar att spela en mindre roll i företagens verklighet, säger Magnus Hansen. För ytterligare information eller för en sammanställning av undersökningen, kontakta: Magnus Hansen, marknadsdirektör, Dimension AB Tel: 08-505 831 25, e-post: magnus.hansen@dimension.se Om Dimension Dimension är integratör av affärskritisk IT-infrastruktur. Bolagets kärnverksamhet omfattar design, integration och driftsättning av avancerade server-, datalagrings- och säkerhetslösningar. En viktig del av kunderbjudandet är även tjänster som analys, projektledning, support, drift och underhåll. Dimensions erbjudande grundar sig på en marknadsledande kompetens och erfarenhet av IT-infrastruktur samt långsiktiga samarbeten med ledande systemleverantörer. Kunderna finns främst inom telekom, bank & finans, media, industri och stat & kommun. Koncernen har drygt 400 medarbetare och är verksam i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Lettland och Litauen. Huvudkontoret ligger i Bromma, Stockholm. Dimensionaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/17/20030217BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/17/20030217BIT00180/wkr0002.pdf

Dokument & länkar