Serverlösningar från Next Nordic i Ericssons mobila nät

Serverlösningar från Next Nordic i Ericssons mobila nät Next Nordic AB, ett helägt dotterbolag inom Dimensionkoncernen, har tecknat ett treårigt avtal som primär OEM-leverantör till Ericsson Radio Systems, ERA. Det årliga ordervärdet uppgår till 300 miljoner kronor. Ericsson Radio Systems har valt Next Nordic som leverantör av serverlösningar och relaterade tjänster till Ericssons tjänsteplattformar för mobila nät. Next Nordic levererar konfigurerad hårdvara och integrerade system som sedan ingår som delar i Ericssons tjänsteutbud. I uppdraget som OEM-leverantör (Original Equipment Manufacturer) ingår att leverera lösningar och tjänster där slutkunden är mobiltelenätbolag och teleoperatörer över hela världen. Dimensionkoncernen har även tidigare varit leverantör åt Ericsson Radio Systems och det treåriga avtalet förstärker och utvecklar det redan etablerade samarbetet. Ericsson Radio Systems bygger avancerade mobiltelefoninät och har dessutom tecknat över tjugotalet kontrakt för utbyggnad av 3G-nät världen över. Utbyggnadstakten är mycket hög och näten skall ha ständig tillgänglighet när de sätts i drift. Detta ställer i sin tur höga krav på Ericssons underleverantörer vad gäller systemens kvalitet och precision samt snabbhet i leveranserna. - Det är en framgång för Dimensionkoncernen att vi på detta sätt säkrar framtida intäkter. Avtalet stärker kontinuiteten i vårt samarbete med Ericsson och gör vår redan nära kundrelation än mer långsiktig. Det är en utmaning för oss att vara med i utvecklingen av tjänster för och utbyggnaden av både dagens och morgondagens mobila telenät, säger Sven Uthorn, koncernchef Dimension AB. För ytterligare information kontakta: Sven Uthorn, koncernchef Dimension AB Tel 08-445 24 32 Mobil 070-931 00 03 e-post: sven.uthorn@dimension.se Om Dimension Dimension, vars verksamhet startade 1988, är ett svenskt IT- företag som designar och implementerar infrastruktur för hantering av affärskritisk information. Som integratör tillhandahåller Dimension lösningar som säkerställer att kunden kan möta den digitala ekonomins krav på snabbhet, tillgänglighet, säkerhet och skalbarhet. Exempel på lösningar är avancerade server- och datalagringslösningar för e-handelssystem, e- banking, Internet/intranät och affärssystem. Kunderna finns främst inom telekom, bank & finans, media och industri. Next Nordic AB är ett helägt dotterbolag inom koncernen som arbetar med försäljning av Sun-system och relaterade kringprodukter till återförsäljare. 2000 omsatte Dimensionkoncernen 1 475 Mkr och hade ett resultat efter finansnetto på 138 Mkr. Företaget har 220 anställda på sju kontor i Sverige och ett i Norge. Huvudkontoret ligger i Bromma, Stockholm. Dimensionaktien är sedan den 20 februari 2001 noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista. Tidpunkter för ekonomisk information Delårsrapport januari-mars 2001 publiceras 23 april 2001 Delårsrapport januari-juni 2001 publiceras 21 augusti 2001 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00200/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00200/bit0002.pdf

Dokument & länkar