Tre av fyra IT-chefer överväger Linux för affärskritiska system

Tre av fyra IT-chefer överväger Linux för affärskritiska system Tre av fyra IT-chefer kan tänka sig Linux för sina affärskritiska IT- system. Nästan var femte företag gör det redan. Det som gör att företag fortfarande tvekar är osäkerheten kring supporten och frågor om totalekonomin. Det visar en undersökning som IT-integratören Dimension har gjort bland drygt 80 IT-chefer och driftansvariga på svenska storföretag. Bara vart fjärde företag är helt avvisande till Linux för affärskritiska system medan övriga är i olika grader positiva till Linux. 18 procent använder redan Linux för affärskritiska system och drygt hälften kan tänka sig att göra det under vissa förutsättningar. Detta framkom när IT- integratören Dimension frågade IT-chefer om deras inställning till Linux. - Linux är absolut på frammarsch och får en mer central roll inom IT- avdelningarna. Signalerna är entydiga, både från vår undersökning och utifrån vad vi hör från våra kunder. Tidigare har intresset för att använda Linux främst avsett väl avgränsade tillämpningar som webbservrar och labbmiljöer. Nu börjar Linux på allvar också få en roll för affärskritiska IT-system i datahallarna, säger Magnus Hansen, marknadsdirektör på Dimension. De som fortfarande tvekar om Linux vill först bli övertygade om att det finns ekonomiska fördelar och att supportnivån kan garanteras. 34 procent av dem pekar på ekonomiska aspekter och 32 procent på att de vill ha samma supportnivå som erbjuds för de kommersiella motsvarigheterna. - Det är tydligt att det är rädslan för brister i supporten som håller Linuxsystemen tillbaka. Drygt 20 procent av de tveksamma vill också först öka sin egen kompetens internt innan de är beredda att gå över. Företagen har insett att det kan krävas en ny kompetens internt före en övergång och det kan kosta en del även om Linux i sig är billigare. Så snart dessa hinder är överstigna kommer vi få se en utveckling som förändrar IT-miljöerna för alltid, säger Magnus Hansen. För ytterligare information eller för en sammanställning av undersökningen, kontakta: Magnus Hansen, marknadsdirektör, Dimension AB Tel: 08-505 831 25 e-post: magnus.hansen@dimension.se Om Dimension Dimension är integratör av affärskritisk IT-infrastruktur. Bolagets kärnverksamhet omfattar design, integration och support av avancerade server-, datalagrings- och säkerhetslösningar. En viktig del av kunderbjudandet utgörs av konsulttjänster kring behörighet och katalogtjänster samt integration av tillämpningar åt telekomindustrin. Dimensions erbjudande grundar sig på en marknadsledande kompetens och erfarenhet av IT-infrastruktur samt långsiktiga samarbeten med ledande systemleverantörer. Kunderna finns främst inom telekom, bank & finans, industri och stat & kommun. Koncernen har cirka 200 medarbetare och är verksam i Sverige, Danmark, Lettland och Litauen. Huvudkontoret ligger i Bromma, Stockholm. Dimensionaktien är noterad på Stockholmsbörsens O- lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/03/20030303BIT00100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/03/20030303BIT00100/wkr0002.pdf

Dokument & länkar