Diös Fastigheters delårsrapport jan-sept 2018

Report this content

Förvaltningsresultatet ökar med 7 procent och belåningsgraden förbättras och uppgår till 54,6 procent. Vår ambition är att miljöcertifiera alla våra fastigheter som en del av vår stadsutvecklingsstrategi.

  

  • Hyresintäkterna ökade med 5 procent och uppgick till 1 330 mkr (1 263)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 7 procent och uppgick till 669 mkr (625)
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 327 mkr (335) och på derivat till 16 mkr (21)
  • Resultat efter skatt uppgick till 890 mkr (773)
  • Resultat per aktie uppgick till 6,59 kr (5,87)

– Att utveckla befintliga ytor samt att skapa nya där infrastrukturen redan är etablerad är långsiktigt hållbart. Som den marknadsledande aktören i alla våra städer har vi stora möjligheter att driva denna utveckling. Vår position är unik och jag ser med stora förhoppningar på alla de möjligheter vi har att fortsätta skapa värde för våra aktieägare, hyresgäster och våra städer, säger Knut Rost, vd.

För ytterligare information kontakta gärna:

Knut Rost, vd Diös Fastigheter
Telefon: 010-470 95 01
E-post:knut.rost@dios.se

Rolf Larsson, CFO Diös Fastigheter
Telefon: 010-470 95 03
E-post:rolf.larsson@dios.se

Denna information är sådan information som Diös Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2018 kl. 07:00 CEST.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett marknadsvärde om cirka 20,2 mdkr, ett bestånd om 328 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 464 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Att utveckla befintliga ytor samt att skapa nya där infrastrukturen redan är etablerad är långsiktigt hållbart. Som den marknadsledande aktören i alla våra städer har vi stora möjligheter att driva denna utveckling. Vår position är unik och jag ser med stora förhoppningar på alla de möjligheter vi har att fortsätta skapa värde för våra aktieägare, hyresgäster och våra städer.
Knut Rost, vd