Diös säljer en fastighet i Falun

Diös säljer en kommersiell fastighet i Tallenområdet, cirka en mil utanför Falun. Köpare är Landstinget Dalarna och köpeskillingen uppgår till 49 miljoner kronor. Tillträde sker under senare delen av 2018 i samband med att den nuvarande hyresgästen, Distansapoteket, avflyttar.

Diös strategi är stadsutveckling med fokus på att koncentrera sitt bestånd till centrala lägen. Fastigheten som nu säljs, Nedre Gruvriset 33:156, ligger utanför Falun och omfattar totalt cirka
5 000 kvadratmeter uthyrbar yta som i huvudsak består av logistikytor.

- Försäljningen av fastigheten ligger helt i linje med vår strategi kring stadsutveckling, där vi koncentrerar vårt bestånd till centrala lägen i Falun. Vi kan därmed fokusera ytterligare resurser till stadskärnan där vi just nu utvecklar Bergströms Galleria och våra fastigheter runt Holmtorget. Utöver det utvecklar vi också bostäder i centrum vid Faluån, säger Lars-Göran Dahl, chef affärsutveckling, Diös.

Landstinget Dalarna har förvärvat fastigheten för att säkerställa en långsiktig lösning för Dalarnas museums behov av magasinslokaler.

 – Det känns väldigt bra och viktigt för Dalarnas museum att nu trygga en lokallösning för samlingarna och därmed säkra det kulturarv som samlingarna utgör, säger Gunnar Barke, Landstingsstyrelsens ordförande.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Lars-Göran Dahl, chef affärsutveckling, Diös
Telefon: 010-470 95 04
E-post: lars-goran.dahl@dios.se

Kristina Appelberg, Fastighetschef , Landstinget Dalarna Landstingsfastigheter
Telefon: 023-49 01 38
E-post: kristina.appelberg@ltdalarna.se

Taggar:

Om oss

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett marknadsvärde om cirka 21,9 mdkr, ett bestånd om 331 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 473 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap.Läs mer om Diös på www.dios.se. Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund | Tel: +46 770-33 22 00 | info@dios.se, www.dios.se l Org.nr: 556501-1771

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar