Beslut från Extra Bolagsstämma i DNG

Beslut från Extra Bolagsstämma i DNG Dagens extra bolagsstämma i DNG beslutade i enlighet med styrelsens förslag om apportmission av upp till 100.000 aktier av serie B, utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Aktierna skall tecknas av Kristina Lönnqvist senast den 28 februari 2001. Vinstutdelning för de nya aktierna får erhållas för innevarande räkenskapsår. Genom denna apportemission ökar DNG sitt innehav i dotterbolaget SDM OY från 65% till 100%. Vidare beslutades om utgivande av skuldebrev utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare med avskiljbara optionsrätter motsvarande högst 50 000 aktier av serie B. Skuldebrevet skall tecknas av Kristina Lönnqvist. Optionsrätterna skall ge rätt att teckna aktier till kursen 13 kronor och ha en löptid på 24 månader med möjlighet till teckning från och med 24 månader från det att skuldebrevet tecknats. Vid fullt utnyttjande av dessa optionsrätter kommer aktiekapitalet att öka med högst 50 000 kronor. Stockholm den 5 februari 2001 Dial NXT Group AB (publ) Styrelsen För mer information kontakta: Lars Andersson, VD/Koncernchef DNG, 08-566 350 00, mobil: 070-753 00 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/05/20010205BIT00380/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/05/20010205BIT00380/bit0002.pdf

Dokument & länkar