CISCO utmanar traditionell telekommarknad - ny teknik halverar företagens tele och datakostnader

CISCO utmanar traditionell telekommarknad - ny teknik halverar företagens tele och datakostnader CISCO har utvecklat världens mest avancerade och kompletta IP-plattform för telefoni, mejl, chat, datalagring och webb. Till skillnad från tidigare teknik samlas nu alla tjänster i ett och samma gränssnitt. Pilotkund blir DNG som nu slänger ut sina telefonväxlar och servrar och helt går över till IP-teknik. Halverade kostnader för data och telefoni och konkurrensfördelar är den största drivkraften bakom teknikbytet. (bilder finns att hämta på: www.dng.com/docs/bilder/bilder.html) - Vi står inför ett teknikskifte som kommer att få lika stora konsekvenser som när datorn ersatte skrivmaskinen, säger Peter Kopelman, VD för Svenska CISCO. Teknikskiftet kommer innebära sänkta IT- och telefonikostnader och stora samordningsfördelar för företag över hela världen. IP står för Internetprotokoll och innebär att information skickas via Internet i stället för på telefonnätet. Det är mycket billigt och det kostar bara en bråkdel att ringa via Internet istället för på det vanliga telefonnätet. - Det blir enbart fråga om lokalsamtalstaxa oavsett om man ringer lokalt eller till andra sidan jordklotet, säger Peter Kopelman. Dessutom blir det helt gratis att ringa både till och från mobiltelefoner och vanliga telefoner inom ett företag oavsett antal kontor och dess geografiska placering. Enligt analysinstitutet Gartner Group kostar i dag en kontorsplats i Västeuropa drygt 6000 kronor per person i månaden. Idag efter att teknikbytet är genomfört på DNG kostar en arbetsplats 2500 kronor. - Givetvis leder detta till sänkta kostnader för oss men det allra viktigaste är att vi kan utveckla vårt tjänsteutbud inom framför allt CRM, vilket leder till en snabbare och bättre tillväxt, säger Lars Andersson, VD på DNG. Fram till nu har IP varit starkt förknippat med enbart telefoni och talkvaliteten har kritiserats eftersom den varit oacceptabel för det mänskliga örat. Problemet är nu löst genom att CISCO har lagt till ett bakgrundsljud som gör att talet låter precis som på det vanliga telefonnätet. För att tekniken skall ha förutsättningar att slå igenom på allvar måste IP också innebära att andra former av tjänster adderas förutom telefoni. - Javisst, det system vi nu tagit fram kombinerar telefoni med annan informationshantering och det finns egentligen ingen gräns för hur många olika tjänster som kan finnas med i systemet, säger Peter Kopelman. Nu är det till exempel möjligt för en bilägare att med endast ett samtal till DNG:s contactcenter få hjälp med allt som har med bilen att göra. Med ett gränssnitt för webb, mejl, telefon, chat, etc är det mycket enkelt att kommunicera vidare med försäkringsbolag, polis, service plåtverkstad och reservdelar. Det är inte ovanligt i dag att en bilägare behöver ringa minst sex samtal innan problemet är åtgärdat, nu behövs bara ett. Systemet skapar en bättre och mer personlig kontakt med kunder när de till exempel skall genomföra ett köp på nätet - Ett av E-handelns stora problem är bristen på personlig kontakt mellan säljare och köpare. Det nya systemet ger oss en möjlighet att erbjuda våra kunder en lösning som gör att de kommer i direktkontakt med sina konsumenter på nätet via telefoni, video, mejl eller chat, säger Lars Andersson. Bilder finns att hämta på: www.dng.com/docs/bilder/bilder.html För mer information kontakta: Lars Andersson, vd DNG, 08 566 350 00 / 070 753 00 00 www.dng.com Roland Chamia, PR CISCO 08-685 90 37, 070 605 90 37 www.cisco.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00230/bit0003.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00230/bit0003.pdf

Dokument & länkar