DNG, Dial Nxt Group ökar takten i Nordenexpansionen

DNG, Dial Nxt Group ökar takten i Nordenexpansionen * DNG etablerar verksamhet i Finland * Slutförhandlingar om förvärv i Helsingfors * Avyttrar aktier i Zip Venture. I samband med transaktionen uppstår en reavinst om 4,7 Mkr * Koncentration på kärnverksamheten Efter en lyckad etablering i Norge ökar nu DNG, Dial Nxt Group, takten i sin Nordenexpansion genom att öppna kontor i Finland. - Eftersom vi har så stor tillväxtpotential så agerar vi nu snabbare än planerat och inväntar inte den kommande emissionen och ansökan om O- listenoteringen, säger Lars Andersson, VD DNG. Som en konsekvens av den snabba tillväxttakten har styrelsen beslutat att koncentrera bolagets resurser på kärnverksamheten. Som ytterligare en konsekvens av detta avyttrar DNG aktierna i Zip Venture. Överlåtelsen sker till en grupp investerare där bland annat Hans Molund och Stefan Eriksson ingår. I samband med uppgörelsen behåller DNG en strategisk post om 10 procent samt en option att förvärva ytterligare 10 procent inom 24 månader vid en kommande marknadsnotering av Zip Venture. DNG's aktieägare kommer också att erbjudas företrädesrätt vid en framtida emission. Vidare har DNG tecknat ett exklusivt avtal med Zip Venture om "first refusal" på uppdrag ifrån de projekt som Zip investerar i. För mer information kontakta: Lars Andersson , VD DNG, 08-566 35 000, mobil: 070-753 00 00 DNG, Dial Nxt Group, är noterade på Nya Marknaden och arbetar som rådgivare och konsulter inom området för integrerad marknadsföring. Vi skapar och utvecklar lönsamma kundrelationer för våra uppdragsgivare och vår affärsidé bygger på att vi ger våra kunder den bästa avkastningen på sina marknadsföringsinvesteringar. DNG består idag av tolv bolag som de flesta sitter under ett och samma tak ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00940/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00940/bit0002.pdf

Dokument & länkar