DNG, startar tidningsproduktion i eget bolag

DNG, startar tidningsproduktion i eget bolag Mot bakgrund av den tilltagande efterfrågan inom området för all sorts tidningsproduktion har DNG, Dial Nxt Group nu renodlat verksamheten för tidningsproduktion i eget bolag, DNG Format. Det är Lars Jansson, tidigare vd, initiativtagare och grundare till formgivningsbyrån PIX som nu startar och ska driva DNG Format. - En tidning är ett strategiskt viktigt instrument för företaget i sin kommunikation med marknaden, kunder, investerare eller personal. Dessutom bidrar tidningen till att öka lojaliteten som är en viktig del ur ett CRM- perspektiv, säger Lars Jansson, VD DNG Format. Tidningens lojalitetsskapande roll har också blivit allt tydligare den senaste tiden då man märkt en ökande trend bland de "alternativa marknadsföringskanalerna". Tidningen har också blivit en allt viktigare del i uppdragsgivarnas kunddialog. DNG Format kommer att arbeta med såväl projektledning, konceptutveckling, redaktionellt innehåll såväl som formgivning. Både i tryckt form och digitalt. DNG Format besitter kompetens från fack-, kvälls- och specialpress, både vad gäller redaktionellt innehåll och formgivning. Bland kunderna finns ett antal, redan upparbetade, kundrelationer samtidigt som diskussioner förs bland några stora och välkända företag. DNG Format har en bra start vilket innebär att startsträckan till att nå ett positivt resultat är mycket kort. För mer information kontakta: Lars Andersson, VD DNG, Dial Nxt Group 08-566 35 000, 070-753 00 00 Lars Jansson, VD DNG Format, 0708-57 57 67 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/31/20000531BIT00580/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/31/20000531BIT00580/bit0002.pdf

Dokument & länkar