DNG noteras på O-listan

DNG noteras på O-listan DNG, Dial NXT Group AB, genomför just nu en nyemission om 78 MSEK med företrädesrätt för aktieägarna. Teckningstiden löper fram till och med den 10 november 2000 och handel med teckningsrätter sker till och med den 7 november 2000. Givet att föreliggande nyemission genomförs kommer DNG att noteras på O- listan vid OM Stockholmsbörsen. Notering beräknas ske från och med den 6 december 2000. DNGs B-aktie har handlats på Nya Marknaden sedan mars 2000. Swedbank Markets, Corporate Finance, är finansiell rådgivare till DNG. Stockholm den 27 oktober 2000 Dial NXT Group AB (publ) Styrelsen För mer information kontakta: Lars Andersson, VD/Koncernchef DNG, 08-566 350 00,070-753 00 00 Björn Ogenstam eller Johan Forslund, Swedbank Markets, 08-585 900 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00730/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00730/bit0002.pdf

Dokument & länkar