Extra bolagsstämma i DNG beslutade om nyemission. Jerry Lundqvist ny styrelseledamot.

Extra bolagsstämma i DNG beslutade om nyemission. Jerry Lundqvist ny styrelseledamot. Dagens extra bolagsstämma i DNG beslutade i enlighet med styrelsens förslag om emission av högst 22 389 531 nya B-aktier, med företrädesrätt för aktieägarna. Varje sjutal gamla aktier berättigar till teckning av tre nya B-aktier till en nyteckningskurs om 3,50 per aktie. Vid fulltecknande av emissionen kommer cirka 78 Msek att tillföras bolaget. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen är den 16 oktober 2000. Följande preliminära tidsplan gäller för emissionen: 11 oktober Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt 18 oktober Prospektet offentliggörs 23 oktober - 7 november Handel med teckningsrätter 23 oktober - 10 november Teckningstid Stämman beslutade även om inval av Jerry Lundqvist i DNGs styrelse. Lundqvist har lång erfarenhet av ledande positioner inom börsnoterade tjänsteföretag, senast som koncernchef i Enator AB. Han är idag styrelseledamot i bl a Askus AB, Atle Mergers & Acquisitons AB och Castcom AB. Jerry Lundqvist ersätter från och med dagens datum tidigare styrelseledamot, Hans Molund. Vidare beslutade stämman om bemyndigande för styrelsen att emittera högst 1 000 000 B-aktier respektive teckningsoptioner avseende högst 278 000 B- aktier att användas som betalning vid förvärv av SDM, Scandinavian Database Marketing AB. DNGs senaste delårsrapport, för 8 månader 2000, publicerades igår och finns tillgänglig på DNGs hemsida, www.dng.com . Stockholm den 21 september 2000 Dial NXT Group AB (publ) Styrelsen För mer information kontakta: Lars Andersson, VD/Koncernchef DNG, 08-566 350 00, mobil: 070-753 00 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/21/20000921BIT00450/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/21/20000921BIT00450/bit0002.pdf

Dokument & länkar