Huvudägare i DNG ökar sitt innehav

Report this content

Huvudägare i DNG ökar sitt innehav Stefan Eriksson, störste ägare i Dial NXT Group AB, ökar genom ett förvärv av 363.000 B-aktier sitt innehav till totalt 4.514.244 B-aktier motsvarande 9,8 procent av kapitalet. Stefan innehar sedan tidigare även 600.000 A-aktier. Förvärvet av aktierna sker från en grupp av DNG:s övriga externa huvudägare. DNG kommer under hösten 2000 att genomföra en nyemission med en emissionsvolym om 78 Mkr vid fulltecknande. Emissionen ger förutsättningar för en fortsatt hög tillväxttakt på den nordiska marknaden, samt fortsatt utveckling av befintliga och nya verksamhetsområden inom integrerad marknadskommunikation. DNG har även ansökt om att byta lista på OM Stockholms Fondbörs från Nya Marknaden till O-listan under hösten 2000. För ytterligare information kontakta: Lars Andersson, VD/Koncernchef, 08-566 35 000, Mobil: 070-753 00 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/13/20001013BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/13/20001013BIT00200/bit0002.pdf

Dokument & länkar