Ordinarie bolagsstämma i Dial Group

Ordinarie bolagsstämma i Dial Group Vid den ordinarie bolagsstämman för Dial Group omvalde följande personer till ordinarie styrelsemedlemmar Anders Ehrling, Stefan Eriksson, Robert Mesterton, Hans Molund, Bo Rönnberg. Poa Strömberg. Bolagsstämman tog även beslut om att bolagsordningen §1 avseende bolagets firma ändras till Dial Nxt Group AB (publ). Bolagsstämman antog styrelsens förslag om att ingen utdelning ska ske. På det efterföljande konstituerande styrelsemötet utsågs Robert Mesterton till styrelseordförande. Vd Lars Anderssons anförande finns tillgängligt på DNG's hemsida www.dng.com Styrelsen Dial Nxt Group AB ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT01210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT01210/bit0002.pdf

Dokument & länkar