Dometics årsredovisning 2002 tillgänglig på www.dometic.se

Dometics årsredovisning 2002 nu tillgänglig på www.dometic.se Dometic International ABs årsredovisning för 2002, Dometics första år som självständig koncern, finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.dometic.se. 2002 i sammandrag: · Dometic, som till och med juli 2001 utgjorde en affärsenhet inom Electroluxkoncernen, har under året fullföljt arbetet med att skapa en självständig koncern av samtliga verksamheter som tidigare ingick i Electrolux produktlinje Fritidsprodukter · Nettoomsättningen uppgick till MSEK 6 383 (5 679)*, en ökning med 12,4 procent jämfört med föregående år · Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till MSEK 960 (806)*, en ökning med nästan 20 procent jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen före goodwillavskrivningar (EBITA-marginal) uppgick till 15,0 procent · I januari 2002 förvärvade Dometic SeaLand, USAs ledande tillverkare av sanitetssystem för fritidsbåtar. Försäljningen har utvecklats över förväntan och lönsamheten har varit god · Global övergång till varumärket Dometic *Proforma För ytterligare information, eller för att beställa en tryckt årsredovisning, vänligen kontakta: Louise Hedberg, chef Investor Relations, +46-707-10 43 21 investor.relations@dometic.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/09/20030509BIT00750/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/09/20030509BIT00750/wkr0002.pdf

Dokument & länkar