Ärenden till Doros bolagsstämma 15 mars 2005

I enlighet med de nya rekommendationerna om en ny svensk kod för bolagsstyrning publicerar Doro som första börsbolag hur olika ärenden kommer att hanteras inför Doros bolagsstämma 15 mars 2005 på Scandic Star Hotel i Lund.

Olika valärenden förebereds av Doros styrelseordförande Anders Bülow som samordnar synpunkter och förslag från aktieägarna. Synpunkter på valärenden skall framföras skriftligen senast den 3 januari 2005. Övriga ärenden som önskas uppföras till agendan anmäls senast den 24 januari till styrelsens sekreterare Ingvar Karlsson. Ärenden sänds till Doro AB (publ), Skiffervägen 80, 224 78 Lund. Tidplan 3 januari sista dag för synpunkter på valfrågor 24 januari sista dag för övriga ärenden till agendan Vecka 6 (7-11 februari) kallelse till bolagsstämman med agenda och förslag till styrelse Mitten av februari distribution av årsredovisning 4 mars avstämningsdag i VPC:s aktiebok för att kunna deltaga i bolagsstämman 9 mars senaste dag för anmälan till bolagsstämman kl 15.00 15 mars bolagsstämma på Scandic Hotel Star i Lund kl. 17.00 Mer information och nästa rapport Ytterligare information om Doro finner du på: www.doro.com Doro lämnar bokslutskommuniké den 31 januari 2005. För mer information, var vänlig kontakta Anders Bülow, styrelseordförande Doro AB, 040-98 77 00 Rune Torbjörnsen, CEO Doro AB, 046-280 50 61 Ingvar Karlsson, styrelsens sekreterare Doro AB, 046-280 50 62.

Om oss

Doro utvecklar och marknadsför ett brett och innovativt sortiment av telefoniprodukter på den europeiska marknaden. Källa: Delphi

Dokument & länkar