DOROs årsredovisning

DOROs årsredovisning DOROs årsredovisning är under distribution. Ingvar Karlsson skriver i sin kommentar : "Vi ser nu slutet av komponentbristen. För början av 2001 förutser vi klara förbättringar och under andra halvan kommer vi att ha god tillgång till kretsar. Med hänsyn till de snabba förändringarna av US-dollarns kurs och tillgången på komponenter kommer vi inte att lämna några prognoser för innevarande verksamhetsår." I samband med bolagsstämman 14 mars kommer en bedömning av affärsläget att lämnas för verksamhetsåret. DORO har som ambition att lämna snabb information till aktiemarknaden. Som ett led i detta har årsredovisning och bolagsstämma ytterligare tidigarelagts. Årsredovisningen har fortsatt att utökats. Tidplaner för bolagsstämman 2/3 avstämningsdag i VPC:s aktiebok för att kunna deltaga i bolagsstämman 9/3 senaste dag för anmälan till bolagsstämman 14/3 bolagsstämma på Scandic Hotel Star i Lund kl. 17.00 Kommande rapporter Kvartal ett : 17 april Kvartal två : 16 juli Kvartal tre: 17 oktober Bokslutskommuniké: 23 januari 2002 Årsredovisning för 2001: mitten av februari 2002 Bolagsstämma för 2001: 5 mars 2002. Årsredovisning och annan information kan hämtas på Internet; www.doro.se För frågor var vänlig kontakta: Styrelseordförande Lars-Olof Hjalmar 070 - 585 19 20 eller Tf VD Ingvar Karlsson +46 46 280 50 62 Lund 2001-02-15 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00130/bit0001.pdf

Om oss

Doro utvecklar och marknadsför ett brett och innovativt sortiment av telefoniprodukter på den europeiska marknaden. Källa: Delphi

Dokument & länkar