DOROs bolagsstämma

DOROs bolagsstämma DORO AB, noterat på O-listan på Stockholmsbörsen, har idag haft bolagsstämma med deltagande av 100 personer. Bedömning av affärsläget VD Gunnar Åkerblom gav i sitt stämmoanförande en bedömning av affärsläget och presenterade framstegen i DORO. Han konstaterade att det omfattande åtgärdsprogrammet har givit avsedd effekt och att DORO för första gången sedan 1999 kunde uppvisa ett positivt helårsresultat på +11 MKr. Vidare beskrevs hur en konsumentdriven sortimentsutveckling går till i praktiken och att DORO:s produkter numera håller en mycket god kvalité. Han menade att DORO:s fokus på design och konsumentinsikt också skapar bättre förutsättningar för att stärka sina marknadspositioner inom fast telefoni. Tydlig målgruppsinriktning, kortare time-to-market samt löpande rationaliseringar presenterades också som viktiga strategier för att förbättra lönsamheten under 2003. DOROs bedömning av affärsläget bygger på en fortsatt svag efterfrågan i marknaden under året. Gunnar Åkerblom förutsåg att kvartal 1 kommer att ha en lägre omsättning än föregående år men med ett väsentligt bättre resultat. Han står fast vid bedömningen från årsredovisningen: " Vi har nu lagt en god grund för konsolidera DORO ytterligare och givet att marknaden och US-dollarn kursen inte drastiskt förändras i ogynnsam riktning ser jag framför mig en fortsatt positiv utveckling och ett förbättrat resultat.". Val av styrelse Till styrelse omvaldes:Anders Bülow, Ulf Körner, Joen Magnusson, Thomas Persson och Gunnar Åkerblom. Kerstin Häregård nyvaldes. Suppleanten Anders Frick omvaldes. Kerstin Häregård som är född 1957 och civilekonom, marknadsansvarig privat & lantbruksmarknad hos Länsförsäkringar Älvsborg sedan 2001. Tidigare har Kerstin Häregård haft olika arbeten inom chefsbefattningar inom ICA-handeln och Egmont. Vid det konstituerande styrelsesammanträdet utsågs Anders Bülow till ordförande (omval). Styrelsens arvode fastställdes oförändrat till 550.000 kronor. Utdelning Ingen utdelning lämnas. Kommande rapporter Kvartal ett: 25 april Kvartal två: 18 augusti Kvartal tre: 21 oktober Bokslutskommuniké: 30 januari 2004 Årsredovisning för 2002: mitten av februari 2004 Bolagsstämma för 2002: 15 mars 2004. Gunnar Åkerbloms tal och bild på Kerstin Häregård samt annan information kan hämtas på Internet; www.doro.se För frågor var vänlig kontakta: VD Gunnar Åkerblom 046-280 50 61 eller vVD Ingvar Karlsson 046-280 50 62 Lund 2003-03-13 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/14/20030314BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/14/20030314BIT00050/wkr0002.pdf

Om oss

Doro utvecklar och marknadsför ett brett och innovativt sortiment av telefoniprodukter på den europeiska marknaden. Källa: Delphi

Dokument & länkar