Inför Doros bolagsstämma 14 mars 17.00 på Scandic Hotel Star i Lund

Inför Doros bolagsstämma 14 mars 17.00 på Scandic Hotel Star i Lund Förslag till styrelse Inför bolagsstämman den 14 mars har en ägargrupp som representerar ca 42 % av rösterna föreslagit följande styrelsesammansättning för 2001: Lars-Olof Hjalmar (omval) Rune Andersson (omval) Ulf Körner (omval) Mats Ljunggren (omval) Joen Magnusson (omval) Gunnar Åkerblom (nyval) Gunnar Åkerblom är 50 år och är civilingenjör i industriell ekonomi och tillträder som VD under våren i DORO koncernen.. Han är för närvarande VD i Heidelberg Nordic en tysk koncern inom grafisk mediaindustri. Han har haft olika befattningar inom Atlas Copco koncernen såväl i Sverige som utomlands och som VD för Byggman-gruppen inom byggmaskinsektorn. Tidplaner Slutet februari distribution av årsredovisning 2/3 avstämningsdag i VPC:s aktiebok för att kunna deltaga i bolagsstämman 9/3 senaste dag för anmälan till bolagsstämman 14/3 bolagsstämma på Scandic Hotel Star i Lund kl. 17.00 Kommande rapporter Kvartal ett : 17 april Kvartal två : 16 juli Kvartal tre: 17 oktober Bokslutskommuniké: 23 januari 2002 Årsredovisning för 2001: mitten av februari 2002 Bolagsstämma för 2002: 5 mars 2002. Årsredovisning och annan information kan hämtas på Internet; www.doro.se För frågor var vänlig kontakta: Tf VD Ingvar Karlsson +46 46 280 50 62 Lund 2001-02-09 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/09/20010209BIT00100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/09/20010209BIT00100/bit0002.pdf

Om oss

Doro utvecklar och marknadsför ett brett och innovativt sortiment av telefoniprodukter på den europeiska marknaden. Källa: Delphi

Dokument & länkar