Optionsprogram inom DORO

Optionsprogram inom DORO DORO i Lund, verksamt inom telekom och noterat på O-listan på Stockholmsbörsen, genomför ett optionsprogram. 34 ledande befattningshavare inom DORO koncernen erbjuds köpa köpoptioner i DORO AB. DOROs huvudaktieägare RunDor (Rune Andersson) säljer sammanlagt 180.000 optioner och köper åter 80.000 optioner. Optionerna löper på tre år och två månader med en teckningskurs på 55 kronor och ett pris på 1,09 kronor per option. DORO har totalt ca 310 anställda och därmed omfattas 11 % av de anställda av programmet. "Jag är glad att vi kan erbjuda flera nyckelpersoner ett optionsprogram. Det innebär en större delaktighet i DOROs långsiktiga utveckling" säger Ingvar Karlsson, tf VD för DORO. DORO publicerar sin bokslutskommuniké den 25 januari. Innevarande års kvartalsrapporter kommer att presenteras den 17/4, 16/7, 17/10 och 23/1 2002. Bolagsstämma hålles den 14 mars. Mer information om DORO finns på www.doro.com För frågor var vänlig kontakta: Tf VD Ingvar Karlsson +46 46 280 50 62 Lund 2001-01-22 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/22/20010122BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/22/20010122BIT00160/bit0002.pdf

Om oss

Doro utvecklar och marknadsför ett brett och innovativt sortiment av telefoniprodukter på den europeiska marknaden. Källa: Delphi

Dokument & länkar