Pressmeddelande

Pressmeddelande Inför Doros bolagsstämma 13 mars 17.00 på Scandic Hotel Star i Lund Förslag till styrelse Inför bolagsstämman den 13 mars har en ägargrupp som representerar ca 46 % av rösterna föreslagit följande styrelsesammansättning för 2003: Ledamöter: Anders Bülow (omval) Ulf Körner (omval) Joen Magnusson (omval) Gunnar Åkerblom (omval) Thomas Persson (omval) Kerstin Häregård (nyval) Suppleant: Anders Frick (omval) Rune Andersson har avböjt omval. Nyval förslås av Kerstin Häregård som är född 1957 och civilekonom, marknadsansvarig privat & lantbruksmarknad hos Länsförsäkringar Älvsborg sedan 2001. Tidigare har Kerstin Häregård haft flera chefsbefattningar inom ICA-organisationen och hos Egmont. Hon har inga andra styrelseuppdrag. Förslag till revisorer Mandatperioden för nuvarande revisorer Mats Fredricsson och Torbjörn Svensson med Per-Arne Pettersson och Kent Christensson som suppleanter löper ut. Mats Fredricsson har avböjt omval. För tiden till slutet av den ordinarie bolagsstämman 2007 föreslås omval av Torbjörn Svensson (ordinarie revisor) och Kent Christensson (suppleant). Tidplaner Mitten av februari distribution av årsredovisning 3/3 avstämningsdag i VPC:s aktiebok för att kunna deltaga i bolagsstämman 7/3 senaste dag för anmälan till bolagsstämman kl 15.00 13/3 bolagsstämma på Scandic Hotel Star i Lund kl. 17.00 Kommande rapporter Kvartal ett : 25 april Kvartal två : 18 augusti Kvartal tre: 21 oktober Bokslutskommuniké: 30 januari 2004 Årsredovisning för 2003: mitten av februari 2004 Bolagsstämma för 2003: 15 mars 2004. Årsredovisning och annan information kan hämtas på Internet; www.doro.com För frågor var vänlig kontakta: VD Gunnar Åkerblom 046-280 50 61 eller vVD Ingvar Karlsson 046-280 50 62 Lund 2003-02-12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/12/20030211BIT01310/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/12/20030211BIT01310/wkr0002.pdf

Om oss

Doro utvecklar och marknadsför ett brett och innovativt sortiment av telefoniprodukter på den europeiska marknaden. Källa: Delphi

Dokument & länkar