Rapport för tre månader (1/1-31/3 2003)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2003) · Omsättningen uppgick till 172 MKr (216 MKr) · Resultatet före skatt uppgick till +6 MKr (-9 MKr) · Resultat per aktie efter skatt 0,27 Kr (-0,44 Kr) · Fortsatt omstrukturering och sänkta kostnader · Säkrar valuta genom köpoptioner · Fortsatt resultatförbättring under 2003 Omsättning och resultat DORO, noterat på O-listan på Stockholmsbörsen, har under första kvartalet omsatt 172 MKr (216 MKr) vilket innebär en minskning med 20 % jämfört med föregående år. Justerat för avyttringarna av växelverksamheten och Schweiz sjönk försäljningen med 9 %. Marginalerna har påverkats positivt av fortsatt förbättrad kvalitet, sänkta garantikostnader och bättre lagerkontroll samt en generell försvagning av US-dollarn. Omkostnaderna har sänkts genom lägre personal- och infrastrukturkostnader. Även engångskostnaderna har minskat 0 MKr (-5). Den sänkta belåningen och de minskade lånen i utländsk valuta till lägre valutakurs har reducerat finanskostnaderna. Resultatet för koncernen före skatt uppgick till +6 MKr (-9 MKr) för kvartalet. Det innebär DOROs tredje positiva kvartalsresultat i rad. För ytterligare information kontakta VD Gunnar Åkerblom 046-280 50 61 eller vVD Ingvar Karlsson 046-280 50 62 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030425BIT00700/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030425BIT00700/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Doro utvecklar och marknadsför ett brett och innovativt sortiment av telefoniprodukter på den europeiska marknaden. Källa: Delphi

Dokument & länkar