UpGrade Communication (DORO) sluter ännu ett FWA ramavtal - denna gången med HallWan AB (Halland)

UpGrade Communication (DORO) sluter ännu ett FWA ramavtal - denna gången med HallWan AB (Halland) UpGrade Communication AB, ett helägt dotterbolag till DORO i Lund noterat på O-listan på Stockholmsbörsen, har slutit ett ramavtal med HallWan AB. Därmed har UpGrade blivit valda för tredje gången i tre upphandlingar. UpGrade har tecknat avtal som ensam leverantör på Gotland och tecknat ramavtal med Norrsken (i Gävleborgs län) och nu också med HallWan (delar av Hallands län) för de trådlösa regionala bredbandslicenserna. I ramavtalet ingår utrustning för uppbyggnad av 3,5 och 10,5 GHz FWA (Fixed Wireless Access) näten och det omfattar de fyra kommunerna Halmstad, Kungsbacka, Laholm och Hylte inom Hallands län. Avtalet innebär att inte enskilda upphandlingar behöver genomföras utan att HallWan och nätoperatörer i kommunerna kan vända sig direkt till de utvalda leverantörerna för att bygga upp FWA-nätet samt för inköp av utrustning. UpGrade har i avtalet erbjudit leverans och installation av bl.a. 3,5 GHz BreezeACCESS samt 10,5 GHz WalkAIR utrustning från Alvarion, som är en av världens ledande producenter av trådlös datakommunikations utrustning. "I och med att upphandlingen är avslutad och avtal nu slutit med två bra leverantörer så kör vi direkt igång den utbyggnad vi planerat, och tar därmed ännu ett angeläget steg mot en fungerande bredbandslösning för våra kommuner," säger Lasse Järvsén, VD i HallWan AB och kommundirektör i Kungsbacka kommun. "Ramavtalen med HallWan AB är den tredje offentliga FWA-upphandlingen, som är färdigförhandlad. I juli fick UpGrade Communication kontrakten på det första FWA-projektet i Sverige - nämligen till Gotlands Energi AB (GEAB) - ett projekt som vi just har påbörjat installation av, och i den senaste månaden har vi slutit ramavtal med Norrsken AB om FWA-nät till alla 10 kommuner i Gävleborgs län samt ramavtalet med HallWan AB om FWA- nät till 4 kommuner i Hallands län," säger Henrik Mygind, CEO för UpGrade Communication, och avslutar: "Det nya och tredje avtalet understryker än en gång vår strategi om att vara den ledande leverantören av FWA lösningar på den Nordiska marknaden". Kommande rapporter för DORO Kvartal tre: 21 oktober och bokslutskommuniké: 30 januari 2004 Mera information Mera information om UpGrade och DORO finns att hämta på www.upgrade.se och www.doro.com För frågor var vänlig kontakta: UpGrade: VD Henrik Mygind, 0045 40 38 07 28 eller DORO: vVD Ingvar Karlsson 046-280 50 62 Lund 2003-10-15 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/15/20031015BIT00200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/15/20031015BIT00200/wkr0002.pdf

Om oss

Doro utvecklar och marknadsför ett brett och innovativt sortiment av telefoniprodukter på den europeiska marknaden. Källa: Delphi

Dokument & länkar