UpGrade Communications (DORO) och Gotlands Energi sluter avtal om första regionala bredbandslicensen

UpGrade Communications (DORO) och Gotlands Energi sluter avtal om första regionala bredbandslicensen DORO AB, noterat på O-listan på Stockholmsbörsen har genom helägda dotterbolaget UpGrade Communications slutit avtal med Gotlands Energi AB (AB) om den första regionala bredbandslicensen i Sverige. Avtalet är totalt värt nästan 9 miljoner kronor och täcker hela den trådlösa delen av bredbandsutbyggnaden på Gotland. GEAB fick tidigare i år Gotlands kommuns uppdrag att bygga ett bredbandsnät på Gotland efter en upphandling i konkurrens. GEAB avser att bygga ett bredbandsnät på Gotland genom att bygga ett nät för radioförbindelse där den egna radiofrekvens som GEAB tilldelades av PTS tidigare i år ska användas. För att kunna erbjuda flertalet på Gotland bredband kommer radionätet att kompletteras med kommunikation över elnätet och telenätet. Nätet finansieras delvis genom de statliga bredbandbidragen som kommunerna erhållit. " Vi är mycket nöjda över att avtalet nu är klart och vi kan påbörja samarbetet med UpGrade som presenterat en tekniskt mycket bra lösning, kommenterar Lars Samuelsson, VD i GEAB. UpGrade ska leverera en "turnkey" installation, bestående av ett 3.5 GHz Accessnät från Alvarion med kapaciteter på upp till 5 Mbps per användare. Vidare består det av ett 10.5 GHz sammanbindande radionät från Ceragon med en kapacitet på 100 Mbps, samt ett omfattande IP router nät med full användar access kontroll. "UpGrade är mycket nöjda med att ha slutit leveransavtalet för en komplett trådlös bredbandsinstallation på Gotland och det förtroende som Gotlands Energi ger genom att signera avtalet", säger Henrik Mygind VD för UpGrade Communication AB. "Vi har redan ett antal liknande installationer bl.a. i Norge och på Island och vi är under slutförhandling för flera i Sverige. Vårt mål är att bli den leverantör som de olika FWA (Fixed Wireless Access) licens operatörer i Sverige föredrar", avslutar Henrik Mygind" Installationen av utrustning kommer att påbörjas så snart som möjligt så att gotlänningarna kan erbjudas bredbandsuppkoppling på det nya nätet under hösten. Kommande rapporter för DORO Kvartal två: 18 augusti, kvartal tre: 21 oktober och bokslutskommuniké: 30 januari 2004 Mera information och bild Mera information om UpGrade och DORO och ovanstående bild finns att hämta på www.upgrade.se och www.doro.com För frågor var vänlig kontakta: UpGrade: VD Henrik Mygind, 0045 40 38 07 28 eller DORO: vVD Ingvar Karlsson 046-280 50 62 Lund 2003-07-14 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/15/20030714BIT00410/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/15/20030714BIT00410/wkr0002.pdf

Om oss

Doro utvecklar och marknadsför ett brett och innovativt sortiment av telefoniprodukter på den europeiska marknaden. Källa: Delphi

Dokument & länkar