UpGrade säljer verksamheten i Estland

UpGrade säljer verksamheten i Estland UpGrade Communications AB dotterbolag till DORO AB (publ) i Lund, noterat på O-listan på Stockholmsbörsen, har slutit ett avtal med VD för UpGrade Communications OÜ , Estland, om överlåtelse av aktierna i bolaget i Estland från 31 december 2002. VD Uku Kuut köper samtliga aktier i bolaget och betalar åter intern finansiering. Köpet är villkorat av beslut på DOROs bolagsstämma 13 mars enligt den s.k. Lex Leo-lagen. Bolagsstämmans godkännande är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Försäljningen av den Estniska verksamheten är i linje med UpGrades och DOROs strategi från hösten 2001 med koncentration till utvalda marknader och produkter. Försäljningen får ingen effekt på DOROs resultat 2003. "Försäljningen av vårt baltiska dotterbolag i Estland ger oss större möjligheter att koncentrera våra insatser på den Nordiska marknaden. Vi kan förstärka vår position som den ledande distributören av trådlösa bredbands- och infrastrukturlösningar" säger Henrik Mygind , VD i UpGrade. "Vi är mycket nöjda med affären och vi kan nu fokusera på Estland och övriga baltiska länder " kommenterar Uku Kuut VD för UpGrade Communications OÜ i Estland. DORO håller bolagsstämma 13 mars 2003 och lämnar rapport för första kvartalet 25 april. Mer information om DORO finns på www.doro.com För frågor var vänlig kontakta: DORO: CFO Ingvar Karlsson +46 46 280 50 62 UpGrades MD Henrik Mygind + 45 40 38 07 28 UpGrade Estland: Managing Director Uku Kuut +372 56 49 96 11 Lund 2003-02-11 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/11/20030210BIT00780/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/11/20030210BIT00780/wkr0002.pdf

Om oss

Doro utvecklar och marknadsför ett brett och innovativt sortiment av telefoniprodukter på den europeiska marknaden. Källa: Delphi

Dokument & länkar