Drax investerar i Bizplant AB

Drax investerar i Bizplant AB - affärsutvecklare för start-ups i nätekonomin. * Drax Holding AB har köpt 49 procent av aktierna i Bizplant AB, strategisk rådgivare och affärsutvecklare i nätekonomin. Drax har option att förvärva hela aktiekapitalet inom två år. * Betalningen sker genom en riktad emission till bolagets aktieägare om 3,77 miljoner aktier i Drax Holding AB. * Bizplant beräknar för den närmaste 12-månadersperioden att omsätta 10 miljoner kronor. - Det nystartade Bizplant består av nio mycket erfarna strategi- och teknikkonsulter. Företaget har flera verkligt intressanta startup-projekt på gång. Genom att Drax går in i Bizplant får vi dessutom chansen att i tidigaste möjliga stadium bli delägare i flera av de intressantaste framtidsföretagen, säger Philip Edner, styrelseordföranden i Drax Holding AB. Bizplants affärsidé är att realisera idéer i nätekonomin. Företagets konsultteam fungerar som en strategisk plattform för start-ups och för startup-projekt inom etablerade företag. Dessa erbjuds tillgång till djup kompetens inom alltifrån IT-arkitektur och affärsstrategi till marknadskommunikation. Bizplants konsulter hjälper sina kunder med strategifrågor, kravspecifikation, upphandling, kundanalys, kvalitetssäkring, rådgivning, mentorskap etc. Inom Bizplants team finns strategiska rådgivare i affärs- och Internetstrategi, systemarkitekter och projektledare med gedigen erfarenhet från startup-projekt från bl.a. Askus, WM-data, Acando, Enator, Ericsson och Catwalk - Bizplant bygger verkliga värden för både kunder, underleverantörer, investerare och slutanvändare, säger Anders Petterson, vd Bizplant AB Medräknat Bizplant ingår tjugofem rörelsedrivande bolag i Drax-koncernen som tillsammans har cirka 360 verksamma personer och beräknas omsätta proforma 495 miljoner i år. För mer information kontakta: Philip Edner, styrelseordförande Drax Holding AB, 08 - 454 97 00, Olle Hofvander, VD och koncernchef Drax Holding AB, 08 @ 454 83 00 Anders Petterson, VD Bizplant AB, 070 749 06 74 www.draxholding.com Om Drax Holding- koncernen Drax Holding AB (publ) är ett marknadsnoterat, Internetrelaterat och operativt venture capitalbolag som agerar som företagsbyggare inom den nya ekonomin. Drax identifierar bolag, investerar i dem, utvecklar dem och avyttrar dem vartefter. Drax skapar och utvecklar Skandinaviens ledande nätverk av snabbväxande Internetföretag. Drax Holding AB är noterat på SBIs aktielista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/23/20000523BIT00620/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/23/20000523BIT00620/bit0002.pdf

Om oss

Drax Holding AB är ett utvecklingsföretag med inriktning på förvärv och förädling av framtidsföretag inom data-, medie- och telekommunikationsområdet med fokus på Internet.

Dokument & länkar