Drax köper Internet- och säkerhetsföretaget High Performance Systems

Drax köper Internet- och säkerhetsföretaget High Performance Systems * Drax Holding AB förvärvar samtliga aktier i Internet- och säkerhetsföretaget High Performance Systems AB. * Betalningen sker genom en riktad emission till bolagets aktieägare om 5 000 000 aktier i Drax Holding AB. * Förvärvet beräknas öka Drax-koncernens omsättning proforma för år 2000 med 10 procent till 440 000 000 kronor. Drax Holding AB har tecknat en avsiktsförklaring om förvärv av samtliga aktier i High Performance Systems AB som är ett företag som planerar, utvecklar, och driver sina kundföretags Internet- och e-handelssatsningar. Betalningen sker genom en riktad emission om sammanlagt 5 000 000 aktier i Drax Holding AB till ägarna av High Performance Systems AB. Affären beräknas vara genomförd nästa vecka. - High Performance Systems AB blir ytterligare ett företag i Drax-gruppen som erbjuder sina kunder helhetslösningar i den nya nätverksekonomin. Förvärvet ligger i linje med Drax strategi och ger företagsgruppen goda synergier, säger Philip Edner, styrelseordförande i Drax Holding. High Performance Systems AB etablerades 1995 och har visat kraftig tillväxt. Omsättningen proforma för 1999 uppgick till 23 miljoner kronor. Företaget räknar med att omsätta 48 miljoner kronor på rullande 12 månaders basis med en vinst på minst sju procent. Idag finns kontor i Stockholm och Malmö som tillsammans har 31 anställda. Med detta förvärv kommer Drax Holding's beräknade omsättning proforma för detta år öka med 10 procent, till cirka 440 miljoner kronor och antalet verksamma i koncernen kommer att uppgå till cirka 310 personer. High Performance Systems AB utvecklar, planerar och driver sina kundföretags Internet- och e-handelssatsningar. I kombination med företagets långa erfarenhet av IT-säkerhet utgör det en stark aktör inom den nya nätverksekonomin. Bland kunderna finns Alfred Berg Data, Avesta Sheffield, Regeringskansliet, SEB IT, H&M, Postgirot Bank, Telia, Enskilda Securities och WM-Data. -Med tanke på Drax starka position på marknaden för helhetslösningar inom den nya nätverksekonomin, var det naturligt för oss att gå in i Drax- gruppen för att säkra vår tillväxt, säger Ralf Törzsök, VD på High Performance Systems. För mer information kontakta: Philip Edner, styrelseordförande Drax Holding AB, 08 - 454 97 00 Olle Hofvander, VD och koncernchef Drax Holding AB, 08-454 83 00 Ralf Törzsök, VD High Performance Systems AB, 08 - 624 99 60 www.draxholding.com www.hps.se Om Drax Holding- koncernen Drax Holding AB (publ) är ett marknadsnoterat, Internetrelaterat och operativt venture capitalbolag som agerar som företagsbyggare inom den nya ekonomin. Drax identifierar bolag, investerar i dem, utvecklar dem och avyttrar dem vartefter. Drax skapar och utvecklar skandinaviens ledande nätverk av snabbväxande Internetföretag. Drax Holding AB är noterat på SBIs aktielista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00840/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00840/bit0002.pdf

Om oss

Drax Holding AB är ett utvecklingsföretag med inriktning på förvärv och förädling av framtidsföretag inom data-, medie- och telekommunikationsområdet med fokus på Internet.

Dokument & länkar