Drax stärker Prosolutions genom köp av Saven Affärssystem AB samt Concerndata Gävle AB

Drax stärker Prosolutions genom köp av Saven Affärssystem AB samt Concerndata Gävle AB * Drax Holding AB förvärvar rörelsen i Saven Affärssystem AB och samtliga aktier i Concerndata Gävle AB. De två IT-konsultbolagen införlivas i Drax största dotterbolag, Prosolutions. * Betalningen för Saven Affärssystem kommer att ske genom en kontantlikvid om 4,3 miljoner kronor och för Concerndata genom en riktad emission om 200 000 aktier i Drax Holding AB till Concerndatas aktieägare. * Förvärven ökar Drax-koncernens beräknade omsättning proforma för år 2000 med 36 miljoner kronor, till cirka 490 miljoner kronor. Drax Holding AB har tecknat en avsiktsförklaring om förvärv av rörelsen i Saven Affärssystem AB och av samtliga aktier i Concerndata AB. Affärerna beräknas efter avslutad due diligence vara genomförda innan utgången av maj månad. De två konsultbolagen som sedan tidigare har ett nära samarbete, erbjuder sina kunder affärssystemsintegrerade, Internetbaserade lösningar för handel och industri. Avsikten är att fusionera de bägge bolagens verksamhet för att senare låta dem införlivas i Drax största bolag, Prosolutions AB. * I enlighet med Drax strategi bygger vi ett starkt Prosolutions som under år 2001 ska vara moget för en notering på marknaden. Målsättningen är att företaget då ska ha cirka 250 anställda, vara representerat i hela Skandinavien och vara en kompetensmässigt heltäckande leverantör av kompletta affärslösningar, säger Rey Langels, styrelseordförande i Prosolutions och en av företagets grundare. Saven Affärssystem AB etablerades under 1994 och har idag 29 anställda i Stockholm, Göteborg och Söderhamn. Bolaget är under stark expansion och ökade sin omsättning med nära 100 procent 1999 till 22 miljoner kronor. Omsättningen för år 2000 beräknas uppgå till ca 30 miljoner kronor. Bland kunderna märks Pressens Samdistribution, Sollentunamässan, Firefly och Sund Birsta. Saven Affärssystem AB ägs till 60 % av Saven AB och till 40 % av Dataproduktion, som i sin tur ägs av Anders Claesson, tillika VD för Saven Affärssystem. - Personalen och affärskonceptet inom Saven Affärssystem kommer att kunna utvecklas betydligt snabbare inom Drax/Prosolutions, säger Anders Classon, VD på Saven Affärssystem. Concerndata Gävle AB som har 4 anställda i Gävle etablerades 1991. Bolaget omsatte 4,6 miljoner kronor under 1999 och beräknar i år öka omsättningen till cirka 6 miljoner kronor. Sandvik, Fundia Steel, Habia Cable samt Polarcup är några av Concern-Datas kunder. För mer information kontakta: Rey Langels, styrelseordförande Prosolutions AB, 0705 58 42 01, rey.langels@prosolutions.se Anders Claesson, VD Saven Affärssystem AB, 0705 66 52 10, anders.claesson@saven.se www.draxholding.com www.prosolutions.se www.saven.se Om Drax Holding- koncernen Drax Holding AB (publ) är ett marknadsnoterat, Internetrelaterat och operativt venture capitalbolag som agerar som företagsbyggare inom den nya ekonomin. Drax identifierar bolag, investerar i dem, utvecklar dem och avyttrar dem vartefter. Drax skapar och utvecklar skandinaviens ledande nätverk av snabbväxande Internetföretag. Drax Holding AB är noterat på SBIs aktielista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/17/20000517BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/17/20000517BIT00230/bit0002.pdf

Om oss

Drax Holding AB är ett utvecklingsföretag med inriktning på förvärv och förädling av framtidsföretag inom data-, medie- och telekommunikationsområdet med fokus på Internet.

Dokument & länkar