Philip Edner kommenterar Columnas återtagande av budet på Drax Holding.

Philip Edner kommenterar Columnas återtagande av budet på Drax Holding. Drax styrelseordförande Philip Edner, som också är en av huvudägarna i Columna, kommenterar Columnas beslut att dra tillbaka budet på Drax. Drax är ett starkt företag och bolaget fortsätter att utvecklas i enlighet med de planer som låg innan Columnas bud kom. Arbetet som syftar till att notera Drax på Stockholms fondbörs O-lista under hösten har i dag återupptagits med full kraft. Ett antal förvärv av nya företag som ytterligare stärker Drax är på gång. Jag beklagar att det i rådande läge inte gick att genomföra affären mellan Columna och Drax. Den ökade volatiliteten på marknaden skapade osäkerhet kring värderingen av de båda bolagen. Vår absoluta ambition med affären var att den skulle vara bra för såväl Columnas som för Drax aktieägare. I det marknadsläge som nu råder är det osäkert om ett genomförande av affären skulle varit skäligt för Columnas aktieägare. Mot denna bakgrund var det enda rimliga att meddela Columnas styrelse att vi som huvudägare inte längre kunde stödja budförslaget om 17 B-aktier i Columna mot 1 Drax-aktie. För mer information kontakta: Philip Edner, styrelseordförande, Drax Holding AB, 08- 454 83 00 www.draxholding.com Om Drax Holding- koncernen Drax Holding AB är ett andra generationens Internetföretag, som genom uppköp och förädling av Internetrelaterade och framtidsinriktade företag fungerar som företagsutvecklare inom den nya nätverksekonomin. Drax Holding är noterat på SBIs aktielista i Stockholm. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000509BIT00570/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000509BIT00570/bit0002.pdf

Om oss

Drax Holding AB är ett utvecklingsföretag med inriktning på förvärv och förädling av framtidsföretag inom data-, medie- och telekommunikationsområdet med fokus på Internet.

Dokument & länkar