Drillcon AB delårsrapport jan-mars 2017

Arbetet med en affärsområdesstrukturförändring har genomförts. Respektive bolag ansvarar inom sitt geografiska område för samtliga tjänster som ingår i Drillcons serviceutbud. 

Efterfrågan från Drillcons kunder förbättrades jämfört med föregående år.

Första kvartalet ökade koncernens omsättning med 23 procent jämfört med föregående år. God tillväxt i Drillcons producerande dotterbolag.   Lönsamheten är på motsvarande nivå som föregående år  i förhållande till omsättning. 

Marknadsutsikter på kort sikt

En god efterfrågan samt ökad investeringsvilja från Drillcons kunder gällde första kvartalet.

Någon indikation att efterfrågan ska minska finns inte i nuläget. Den sammantagna efterfrågan för koncernen förväntas förbättras något.

Vi ser därför med tillförsikt på ett intressant andra kvartal och arbetar på med hög beläggning och fortsatt högt säljtryck.

Patrik Rylander

vd

Om oss

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA och Suomen Malmi Oy (Drillcon Smoy), utför kärnborrning, raiseborrning och geoservice för den europeiska gruv- och anläggningsindustrin. Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier.

Prenumerera

Dokument & länkar