Glitnir Corporate Finance AB ny Certified Adviser för Drillcon

Drillcon, listat på First North, har tecknat avtal med Glitnir om tjänsten som Certified Adviser för bolaget. Glitnir kommer att agera Certified Adviser från och med den 5 juni 2008.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Berglund, VD
Drillcon AB
Telefon: 0587-82824
E-post: mikael.berglund@drillcon.se
WEB: www.drillcon.se


Glitnir AB
Johan Strömqvist
Box 16027
SE-103 21 Stockholm
Sweden
Tel: 08 463 85 00
www.glitnir.se


Allmänt om Drillcon-gruppen:
Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Geotecnia och Suomen Malmi Oy, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och den Iberiska halvön som huvudmarknader. Koncernens totala omsättning uppgick till ca 250 Mkr under 2007 och förväntas uppgå till 305 Mkr år 2008.

Om Glitnir:
Glitnir Corporate Finance är specialiserat på rådgivningstjänster för små och medelstora bolag. Glitnir är en nordisk finanskoncern med huvudkontor i Reykjavik. Glitnir är en av de största aktörerna på OMX Nordic Exchange och står under Finansinspektionens tillsyn.

Om oss

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA och Suomen Malmi Oy (Drillcon Smoy), utför kärnborrning, raiseborrning och geoservice för den europeiska gruv- och anläggningsindustrin. Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier.

Prenumerera

Dokument & länkar