Försäljningen av drivmedel sjönk under första halvåret 2017.

Första halvåret 2017 visar på en minskning i försäljningen av drivmedel på 2,6 % jämfört med samma period föregående år. Bensin och etanolbränslet E85 minskade med ca 6 % medan försäljningen av diesel var i stort sett i nivå med föregående år. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Försäljningen av diesel under första halvåret sjönk obetydligt jämfört med föregående år och uppgick till ca 2 837 200 kubikmeter. Det var en nedgång på ca 0,4 % eller ca 11 200 kubikmeter. För månaden juli var det dock en uppgång på ca 7 100 kubikmeter eller ca 1 %.

Bensinförsäljningen för första halvåret uppgick till ca 1 532 300 m3, en minskning med ca 105 300 kubikmeter eller ca 6 %. Nedgången i juni månad uppgick till ca 6 % eller ca 19 300 kubikmeter.

Biodrivmedlen etanol och biobaserad bensin samt rapsmetylester och HVO ingår i respektive drivmedel bensin och diesel. För 2016 uppgick den totala användningen av biodrivmedel till ca 19 % beräknat på energiinnehåll.

- ”Användningen av drivmedel minskar något under första halvåret bl. a. som en konsekvens av övergång till energieffektivare fordon. Att dieselanvändningen inte ökar sätter möjligen fokus på den ekonomiska utvecklingen som brukar spegla dieselanvändning i tunga transporter. Positivt är att användningen av biodrivmedel totalt fortsätter uppåt under 2017 vilket bidrar till minskad klimatpåverkan, säger Ulf Svahn vd på SPBI.

Försäljningen av E85 fortsatte nedåt och uppgick till ca 18 200 kubikmeter under första halvåret vilket är en nedgång på ca 1 100 kubikmeter eller ca 6 %. Försäljningen i månaden sjönk med ca 9 % jämfört med samma månad föregående år.

Eldningsoljeförsäljningen steg med ca 28 800 kubikmeter eller ca 8 % och uppgick till ca 414 000 kubikmeter i perioden.

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma perioder föregående år från SPBI .

För ytterligare information kontakta:
Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Taggar:

Om oss

SPBI har bytt namn till Drivkraft Sverige. Branschorganisationens medlemsföretag erbjuder hållbar mobilitet och ser till att det finns drivmedel, biodrivmedel för hållbara resor och transporter samt bitumen till vägar i hela landet. Vi arbetar för att Sverige ska bli klimatneutralt 2045. Drivkraft Sverige ska spegla ett bredare perspektiv som omfattar biodrivmedel för väg-, flyg- och sjötransporter. Det handlar också om innovationer samt nya produkter och tjänster inom hållbar mobilitet för konsumenter, företag och samhällsviktiga organisationer. Organisationen är även ett expertorgan inom branschen. Organisationen följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olika energislag samt drivmedel och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till Drivkraft Sverige. Läs mer på www.drivkraftsverige.se

Prenumerera

Dokument & länkar